Peó

Ordre de preferència per cobrir temporalment vacants i/o absències de PEONS

Codi de la Convocatòria: PEOP2130

 

Bases

Instància

Període de presentació d'instàncies: del 14/10/2021 al 27/10/2021 (ambdós inclosos).

La documentació s'haurà de presentar preferentment  per Tràmit electrònic (secció Recursos Humans/processos de selecció de personal)

Relació de persones admeses

Relació definitiva de persones admeses

 

Data de la prova: 23/11/2021 a les 10:00 hores

Lloc: Departament d'Espai Públic (c. Energia 97 – 08940 Cornellà de Llobregat).

Resultats de la prova

 

Resultats de la valoració de mèrits

Revisió de la valoració de mèrits

Ordre de preferència