Tècnic/a de grau mig d'educació

Ordre de preferència per cobrir temporalment vacants i/o absències de TÈCNIC/A DE GRAU MIG D’EDUCACIÓ

Codi de la Convocatòria: TEOP2137

 

Bases

Instància

Període de presentació d'instàncies: del 02/12/2021 al 11/12/2021 (ambdós inclosos).

La documentació s'haurà de presentar preferentment per Tràmit electrònic (secció Recursos Humans/processos de selecció de personal).

AVÍS IMPORTANT!

Degut al mal funcionament de la Seu electrònica durant el dia 10 de desembre de 2021, s’obre un nou període de presentació de sol·licituds durant el dia 15 de desembre de 2021.

 

Relació de persones admeses

Relació definitiva de persones admeses

Data de la prova: 09/02/2022 a les 10:30 hores

Lloc: Centre Cultural Joan N. García-Nieto (C. Mossèn Andreu, 13-19 – 08940 Cornellà de Llobregat)

 

Resultats de les proves

Resultats de la valoració de mèrits

 

Ordre de preferència