Fisioterapeuta

Ordre de preferència per cobrir temporalment vacants i/o absències de FISIOTERAPEUTA

Codi de la Convocatòria: FIOP2348

Període de presentació d’instàncies: del 21/03/2023 al 03/04/2023 (ambdós inclosos).

La documentació s'haurà de presentar preferentment  per Tràmit electrònic .

Data de la prova: 15/05/2023 a les 09:30 hores

Lloc: Cúpula Edifici Can Mercader (Ctra de l’Hospitalet s/n – 08940 Cornellà de Llobregat)

ORDRE DE PREFERÈNCIA (06.07.2023)