Oferta pública d'estabilització 2022 - Llistat d'admesos i exclosos (07/03/2023)

icons8-information-64.png NOTA INFORMATIVA:  
EL TERMINI PER APORTAR LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS MÈRITS, QUEDARÀ FIXAT EXPRESSAMENT EN EL DECRET DEL LLISTAT DEFINITIU DE LES PERSONES ADMESES DE TOTES LES CONVOCATÒRIES DE CONCURS DE MÈRITS.