Oferta Pública d'Ocupació parcial 2022

La Junta de Govern Local, en sessió de data 8 de juliol de 2022, va aprovar l’Oferta d’ocupació pública parcial  d’aquesta Corporació per l’exercici 2022, de conformitat amb el que estableix l’article 21 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, restant fixada la mateixa en els següents termes:

 

La Junta de Govern Local, en sessió de data 23 de setembre de 2022 va aprovar la 2ª Oferta d’ocupació parcial d’aquesta Corporació per l’execici 2022

Convocatòria de TÈCNIC/A MIG DE SISTEMES INFORMÀTICS.

 

El sistema de selecció de les places serà el de concurs–oposició.

Bases

Instància

Període de presentació d'instàncies: del 06/08/2022 al 25/08/2022 (ambdós inclosos).

Codi de la Convocatòria: TMSI2243

Relació de persones admeses

Data de la prova: 20/10/2022 a les 09:00 hores

Lloc: Centre Cultural Joan N. García-Nieto (C/ Mossèn Andreu 13 – 08940 Cornellà de Llobregat)

Relació definitiva de persones admeses

Resultats de les proves

 • Fase de concurs: presentació de mèrits del 25 d’octubre al 8 de novembre de 2022 (ambdós inclosos).

La documentació s'haurà de presentar preferentment per Tràmit electrònic (secció Recursos Humans/processos de selecció de personal).

Resultats fase de concurs i entrevista

Convocatòria d'INSPECTOR/A POLICIA LOCAL

El sistema de selecció de les places serà el de concurs–oposició lliure

CODI: INOP2245

Bases modificades aprovades per Junta de Govern Local de data 21 d’octubre de 2022.

Instància

Període de presentació d’instàncies: del 17/10/2022 fins al 14/11/2022 (ambdós inclosos)

*Ampliació del període de presentació d’instàncies: del 27/10/2022 fins al 25/11/2022 (ambdós inclosos).

La documentació s'haurà de presentar preferentment per Tràmit electrònic (secció Recursos Humans/processos de selecció de personal).

     *El pagament de les taxes també es pot fer de manera presencial a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (Plaça de l’Església, s/n de Cornellà de Llobregat)

Termini per a la  presentació del Projecte: del 02/12/2022 al 21/12/2022 (ambdós inclosos)

Data de la prova: 12/01/2022 a les 09:00 hores. Lloc: Castell de Cornellà de Llobregat (C/ Mossèn Jacint Verdaguer s/n – 08940 Cornellà de Llobregat)

Data reunió del Tribunal: 31/01/2023 a les 09:00 hores

Lloc: Ajuntament de Cornellà – Sala de Reunions (Plaça de l’Església s/n – 08940 Cornellà de Llobregat)

Es comunica als aspirants que poden ser cridats a partir de les 10:30 hores.

 • 4a Prova: Proves psicotècniques i d’avaluació psicològica de competències i personalitat.
  • Data: 07/02/2023 a les 09:00 hores
  • Lloc: Casa Consistorial – Sala reunions (Plaça de l’Església s/n – 08940 Cornellà de Llobregat)

Resultats Proves psicotècniques i d’avaluació psicològica de competències i personalitat

 • 5a Prova: Entrevista personal
  • Data: 15/02/2023 a les 11:00 hores
  • Lloc: Prefectura Guardia Urbana Cornellà de Llob. (C/ Rubió i Ors 65 – 08940 Cornellà de Llobregat)

 !  Resultats Entrevista Personal, Proves mèdiques i Valoració de mèrits

 

Convocatòria SOTSINSPECTOR/A GUÀRDIA URBANA

CODI: SIOP2250

El sistema de selecció de les places serà el de concurs oposició per promoció interna.

 

Bases aprovades per Junta de Govern Local de data 28 de juliol de 2023

Instància

Període de presentació d’instàncies: del 04/08/2023 fins al 23/08/2023 (ambdós inclosos). La documentació s'haurà de presentar preferentment per Tràmit electrònic (secció Recursos Humans/processos de selecció de personal).

* El pagament de les taxes també es pot fer de manera presencial a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (Plaça de l’Església, s/n de Cornellà de Llobregat).

 

Modificació de les Bases (aprovada per la Junta de Govern Local del 08/09/2023)

Nou termini de presentació d'instàncies: del 21/09/2023 al 19/10/2023 (ambdós inclosos).

Les persones que ja han presentat la instància no cal que la tornin a presentar.

 

Modificació de les Bases (aprovada per la Junta de Govern Local del 03/11/2023)

Nou termini de presentació d'instàncies: del 15/11/2023 al 14/12/2023 (ambdós inclosos).

Les persones que ja han presentat la instància no cal que la tornin a presentar.

Relació provisional de persones admeses

 • Data de la prova:11/04/2024
  • 30 hores       Prova 2 – Supòsits pràctics
  • 35 hores       Prova 3 – Psicotècnica i competencial
 • Lloc:Centre Cívic Sant Ildefons (C/ Gerdera s/núm.- 08940 Cornellà de Llobregat).

Resultats de les proves

 • Termini presentació de mèrits: del 18 d’abril al 2 de maig (ambdós inclosos). La documentació s'haurà de presentar mitjançant instància i preferentment per Tràmit electrònic.

Convocatòria de SERGENT/A GUÀRDIA URBANA

CODI: SEOP2251

El sistema de selecció de les places serà el de concurs oposició per promoció interna.

 

Bases aprovades per Junta de Govern Local de data 28 de juliol de 2023

Instància

Període de presentació d’instàncies: del 04/08/2023 fins al 23/08/2023 (ambdós inclosos). La documentació s'haurà de presentar preferentment per Tràmit electrònic (secció Recursos Humans/processos de selecció de personal).

*El pagament de les taxes també es pot fer de manera presencial a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (Plaça de l’Església, s/n de Cornellà de Llobregat)

 

Modificació de les Bases (aprovada per la Junta de Govern Local (08/09/2023)

Nou termini de presentació d'instàncies: del 21/09/2023 al 19/10/2023 (ambdós inclosos)

Les persones que ja han presentat la instància no cal que la tornin a presentar.

 

Modificació de les Bases (aprovada per la Junta de Govern Local (03/11/2023)

Nou termini de presentació d’instàncies: del 14/11/2023 al 13/12/2023 (ambdós inclosos)

Les persones que ja han presentat la instància, no cal que tornin a presentar-la.

Relació provisional de persones admeses

 • Data de la prova:11/04/2024 a les 12.30 hores
  • 30 hores       Prova 2 – Supòsits pràctics
  • 35 hores       Prova 3 – Psicotècnica i competencial
 • Lloc: Centre Cívic Sant Ildefons (C/ Gerdera s/núm.- 08940 Cornellà de Llobregat).

Resultats de les proves

 • Termini presentació de mèrits: del 18 d’abril al 2 de maig (ambdós inclosos). La documentació s'haurà de presentar mitjançant instància i preferentment per Tràmit electrònic.

Convocatòria d'OFICIAL 1a. FUSTER. Promoció interna.

 

Bases

Instància

Període de presentació d'instàncies: del 26/10/2023 al 14/11/2023 (ambdós inclosos).

Codi de la Convocatòria: OFPI2252

 

Relació provisional de persones admeses

Data de la prova:26/02/2024

Lloc: Casa Consistorial – RRHH (Plaça de l’Església s/núm.- 08940 Cornellà de Llobregat).

Anunci resultats finals (28/02/2024)

TÈCNIC/A MIG BIBLIOTECONOMIA. Promoció interna.

 

Bases

Instància

Període de presentació d'instàncies: del 27/10/2023 al 15/11/2023 (ambdós inclosos).

Codi de la Convocatòria: TBPI2253

 

Relació provisional de persones admeses

Data de la prova: 14/02/2024 a les 09.30 hores

Lloc: Casa Consistorial – Sala de reunions (Plaça de l’Església s/núm.- 08940 Cornellà de Llobregat).

 

S’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses (10/01/2024).

Termini de presentació del projecte: de l’11 al 30 de gener de 2024 (ambdós inclosos).

Anunci resultats finals (21/02/2024)

CONVOCATÒRIA DE PLACES D’AGENT DE LA GUÀRDIA URBANA D’OPOSICIÓ LLIURE

 

ATENCIÓ

Trobareu tota la informació i actualitzacions d'aquesta convocatòria a l'Oferta Pública de 2023: convocatòria AGTL2355