Oferta Pública d’Estabilització 2022

Bases generals, bases específiques segons el tipus de plaça i procediment, i documents de la sol·licitud

 

OFERTA PÚBLICA D’ESTABILITZACIÓ 2022

El ple municipal de l’Ajuntament de Cornellà, en la sessió ordinària del 25 de maig de 2022, ha aprovat l’oferta d’ocupació pública 2022 per a l’estabilització de l’ocupació temporal -de conformitat amb les disposicions establertes en la Llei 20/2021 de 28 de desembre de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública- i s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 27 de maig de 2022. Posteriorment, ha estat modificada i corregida, i la darrera versió és la següent:

 

BASES GENERALS ESTABILITZACIÓ 2022

El ple municipal de l'Ajuntament de Cornellà, en la sessió ordinària del 30 de novembre de 2022, ha aprovat la modificació de les Bases Generals  (aprovades inicialment en data 26 d'octubre de 2022) que han de regir els processos de selecció de l’Oferta Pública d’Estabilització de l’any 2022.

 

BASES ESPECÍFIQUES ESTABILITZACIÓ 2022

A més de les Bases Generals, per a cada convocatòria regeixen també unes Bases Específiques que depenen del tipus de plaça i del tipus de procediment selectiu. La Junta de Govern Local de data 23 de desembre de 2022 ha aprovat les Bases Específiques següents:

AVÍS MODIFICACIÓ

La Junta de Govern Local de data 27 de gener de 2023 ha aprovat la modificació de les Bases Específiques següents: 

 

DOCUMENTS DE LA SOL·LICITUD

 El tràmit estarà actiu a partir del 2 de gener de 2023.