Convocatòria de febrer de 2021

 

Bases específiques de la convocatòria

Model d'instància per a la convocatòria

Codi de la convocatòria: POCU2005

 

Presentació: 

Les sol·licituds s'han de presentar del 25 de febrer a l’11 de març (ambdós inclosos), preferentment per Tràmit electrònic (secció Ocupació/Sol·licitud per participar en els Plans d'Ocupació) o bé al Registre General de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat o en les formes previstes a l'art. 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de Procediment Administratiu Comú.

Durant el període de presentació de sol·licituds, es podrà sol·licitar informació i aclariment de dubtes respecte del procés de presentació de sol·licituds al Servei d’Ocupació de Can Mercader: 93.474.33.99 o mitjançant correu electrònic a ocupacio@aj-cornella.cat

 

Llistat de persones admeses/excloses - Convocatòria de febrer de 2021

Llistat definitiu de persones admeses/excloses - Convocatòria de febrer de 2021 (8.04.2021)

Ordre de preferència per especialitat - Convocatòria de febrer de 2021 (09.04.2021)

 

CONVOCATÒRIA FINALITZADA