Plans d'Ocupació de l'Ajuntament de Cornellà (BASES GENERALS)

Les convocatòries per establir l’ordre de preferència per cobrir els llocs de treball de règim temporal que es puguin oferir en els plans d’ocupació de l'Ajuntament de Cornellà s'ajusten a les següents bases generals.