Nova edició del projecte UBICA'T

Amb més d'un 40% d'insercions en el desenvolupament del projecte al 2020, el departament de Polítiques d’Ocupació continua desenvolupant el programa d’acompanyament a la inserció Ubica’t a Cornellà, destinat a persones aturades de llarga durada o en d’altres situacions de vulnerabilitat laboral.

L’objectiu del programa Ubica’t a Cornellà és que cada persona participant assoleixi un coneixement i desenvolupament de les seves potencialitats i competències amb la finalitat d’aconseguir una presa de decisions adient per a la seva integració personal, educativa, social i, principalment, per a la inserció laboral. Al llarg de l’any passat, on el programa es va desenvolupar per primera vegada a la ciutat, van ser ateses un total de 45 persones en situació d’atur de llarga durada o en d’altres situacions de dificultat de inserció al mercat laboral, de les quals 20 persones van trobar feina.

La feina és un recurs econòmic imprescindible i, a la vegada, és també una necessitat i un recurs de creixement personal i de identitat. L’apoderament personal i la confiança en la pròpia vàlua es recuperen quan les situacions d’emergència econòmica es resolen amb una feina digna i, a la vegada, sovint també es fa necessari recuperar la pròpia vàlua i l’apoderament per a la cerca d’oportunitats laborals. Per a que aquest doble circuit sigui virtuós i no viciós, a través d’aquest projecte  la disponibilitat i l’acompanyament sostingut per part del Departament de Polítiques d’Ocupació i de personal tècnic especialitzat suposen una bona eina per a la ciutadania per a combatre les dificultats en l’accés al Mercat de Treball.

Per a facilitar la inserció i l’apoderament, el programa Ubica’t a Cornellà, incideix tant en actuacions d’orientació sociolaboral per a les persones aturades com també en l’apropament a les empreses i el coneixement de l’entorn productiu ja que es treballa en aquesta doble vessant, cercant la millora de l’ocupabilitat de les persones participants.

L’acompanyament a les persones participants es farà de forma personalitzada, atenent a les seves singularitats, necessitats i potencialitats, en un procés que combina orientació, assessorament i informació. Consistirà en sessions individuals i càpsules grupals específiques vinculades a la millora de competències bàsiques i transversals i la potenciació de l’autoestima i l’apoderament.

 

Per a més informació 93.474.33.99 o correu electrònic a ocupacio@aj-cornella.cat

SOC-UBICAT és un programa innovador d’acompanyament a la inserció i suport a la inclusió social que es desenvolupa amb el finançament del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i del Servicio Público de Empleo Estatal-Ministerio de Trabajo y Economía Social.