Necessito una zona de càrrega i descàrrega per a la meva botiga. On la puc sol·licitar?

Les zones de càrrega i descàrrega s’atorguen a zones comercials i no de forma individual a cadascun dels comerços. Per tant, la petició d’una zona de càrrega i descàrrega s’ha de fer de forma conjunta entre diferents comerços d’una mateixa zona.

Per més informació, consulta tots els detalls al següent link: https://tramits.cornella.cat/Cataleg.aspx?codigrup=08#list