Tinc un establiment a Cornellà i vull fer obres. Com ho haig de fer?

Si vols fer obres al teu negoci, aquestes poden ser de dos tipus: obres menors o obres majors.

En el cas de tractar-se d’obres menors, sense efectes sobre les persones o sobre el medi ambient, el procés és el següent: cal informar a l’Ajuntament de la intenció d’iniciar aquestes reformes. Si el Consistori dóna el vist-i-plau o no es pronuncia transcorregut un mes, les obres poden començar.

La documentació, les taxes i les instàncies que s’han de presentar, les trobaràs en aquest link: https://tramits.cornella.cat/Fitxa.aspx?codiTramit=26004

Si les obres que faràs en el teu negoci són obres majors i tenen efectes sobre les persones o sobre el medi ambient, hauràs de demanar un estudi tècnic sobre aquest impacte a través d’aquest link: https://tramits.cornella.cat/Fitxa.aspx?codiTramit=26003. L’autorització d’aquest informe et permetrà iniciar el desenvolupament de les reformes del teu establiment.

Tota aquesta documentació la pots lliurar presencialment en el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament de Cornellà, o per correu ordinari (a l’adreça Plaça de l’Església, 1 - 08940 Cornellà de Llobregat), o telemàticament, mitjançant instància una genèrica (requereix tenir certificat digital).