Tinc una parada ambulant i vull canviar el nom del meu lloc de venda. Ho puc fer?

Si tens un lloc de venda atorgat en qualsevol dels quatre mercats ambulants de la ciutat (dimarts, a l’exterior del mercat municipal Centre; dijous, a l’exterior dels mercats municipals Sant Ildefons i Gavarra; i dissabte, el mercat del col·leccionista a l’exterior del mercat municipal Sant Ildefons) i vols canviar la titularitat d’aquest emplaçament, has de saber que això només serà possible en casos de jubilació, incapacitat permanent, cessió a un familiar de fins a segon grau per consanguinitat o afinitat, o per la mort del titular de la ubicació.

Si el teu cas forma part d’aquestes situacions, hauràs de complimentar una instància i adjuntar-la amb la documentació que acrediti els supòsits de la cessió. Tots els detalls de la informació que s’ha de presentar a l’Ajuntament per a fer el canvi del titular de la plaça en el mercat ambulant la trobaràs ampliada en aquest link: https://tramits.cornella.cat/Fitxa.aspx?codiTramit=23001