Avís tractaments fitosanitaris

Des d’aquesta pàgina web us informarem periòdicament dels tractaments fitosanitaris que s’estan aplicant a l’arbrat i als espais verds de la ciutat. tilers.jpg

És voluntat de l'Ajuntament de Cornellà minimitzar els riscos en tractaments fitosanitaris i de fet es porta a terme una política de "Lluita integrada", és a dir, abans de fer un tractament s'han aplicat totes les mesures correctores naturals. En alguns casos, es fan servir productes de baixa o nul·la toxicitat com sabó potàssic o productes biològics, també lluita biològica amb la sola d'enemics naturals de plagues. Quan la plaga és o esdevé incontrolable amb aquests mitjans, es tracta amb productes químics.

Del 9 a l'11 d'octubre

Tractament fitosanitari en horari NOCTURN (de 22 a 6h) a Pins i cedres  de la ciutat per la tècnica de la polvorització per eliminar la plaga processionària del pi. per dutxa a baixa pressió per eliminar l'eruga perforada amb productes fitosanitaris específics. Es delimitarà les zones a tractar per evitar l’accés de persones alienes al tractament.

Tot i que els productes utilitzats són TOTALMENT INOFENSIUS PER A LES PERSONES es recomana que als habitants d'aquestes zones: 

Tancar portes i finestre durant l'horari de tractament.

Retirar animals, aliments i objectes dels balcons.

No passar per sota la màquina aplicadora durant la feina.

LLISTAT DE ZONES I BARRIS ON S'APLICARÀ

6 d'octubre 2023

Tractament fitosanitari en horari DIURN (de 7 a 14.00h) a Nemàtodes  (Chamaerops humilis) per dutxa a baixa pressió per eliminar l'eruga perforada amb productes fitosanitaris específics. Es delimitarà les zones a tractar per evitar l’accés de persones alienes al tractament.A les zones amb tràfic de cotxes es senyalitzarà a la zona a tractar. Es seguiran tots els protocols de seguretat.

Tot i que els productes utilitzats són TOTALMENT INOFENSIUS PER A LES PERSONES es recomana que als habitants d'aquestes zones: 

Tancar portes i finestre durant l'horari de tractament.

Retirar animals, aliments i objectes dels balcons.

No passar per sota la màquina aplicadora durant la feina.

LLISTAT DE ZONES ON S'APLICARÀ EL TRACTAMENT

29 de setembre al 13 d'octubre de 2023

Tractament fitosanitari en horari diurn de les palmeres de tota la ciutat per eliminar la plaga del morrut de les palmeres (Rhynchophorus ferrugineus Olivier) amb un equip especialitzat amb tècnica d'inundació valona. Es delimitarà les zones a tractar per evitar l’accés de persones alienes al tractament.

Tot i que els productes utilitzats són TOTALMENT INOFENSIUS PER A LES PERSONES es recomana que als habitants d'aquestes zones: 

Tancar portes i finestre durant l'horari de tractament.

Retirar animals, aliments i objectes dels balcons.

No passar per sota la màquina aplicadora durant la feina.

LLISTAT DE ZONES ON S'APLICARÀ EL TRACTAMENT DE PALMERES

11-12 d'agost  de 2023

La Nit de l'11 al 12 d'agost entre les 23.00 hores i les 06.00h es farà un tractament fitosanitari als til·lers de diverses zones de la ciutat pel control d'insectes. El tractament es realitzarà per eliminar el purgó amb un equip especialitzat de polvorització i tindrà lloc en horari nocturn per evitar molèsties als veïns. Tot i que els productes utilitzats són TOTALMENT INOFENSIUS PER A LES PERSONES es recomana que als habitants d'aquestes zones: 

Tancar portes i finestre durant l'horari de tractament.

Retirar animals, aliments i objectes dels balcons.

No passar per sota la màquina aplicadora durant la feina.

LLISTAT DEL CARRERS ON S'APLICARÀ EL TRACTAMENT DE TIL·LERS

 

7-8 DE JULIOL DE 2023

La Nit del 7 al 8 de juliol entre les 23.00 hores i les 06.00h es farà un tractament fitosanitari als til·lers de diverses zones de la ciutat pel control d'insectes. El tractament es realitzarà per eliminar el purgó amb un equip especialitzat de polvorització i tindrà lloc en horari nocturn per evitar molèsties als veïns. Tot i que els productes utilitzats són TOTALMENT INOFENSIUS PER A LES PERSONES es recomana que als habitants d'aquestes zones: 

Tancar portes i finestre durant l'horari de tractament.

Retirar animals, aliments i objectes dels balcons.

No passar per sota la màquina aplicadora durant la feina.

LLISTAT DEL CARRERS ON S'APLICARÀ EL TRACTAMENT DE TIL·LERS