Cornellà + Neta

20190205_Neteja Viaria-9267.jpgMantenir uns estàndards adequats de neteja i qualitat urbana en una ciutat com Cornellà, amb més de 85.000 habitants i una notable densitat i rotació tant de persones com de vehicles, requereix importants esforços, tant econòmics, com tècnics i humans; però també és imprescindible la corresponsabilitat i el civisme dels ciutadans i ciutadanes.

Cornellà + Neta

Tots volem tenir una ciutat més neta. Aquest és també l'objectiu de l'Ajuntament de Cornellà. Per un cantó, mitjançant els serveis de neteja viària, recollida d'escombraries, etc., que suposen un important esforç econòmic per a la ciutat. Però mantenir neta la ciutat és una responsabilitat de tota la ciutadania: amb civisme, fomentant actituds respectuoses a l'espai públic, tots hi podem col·laborar.

 
 
 


20160504_Vehicles Neteja i Escombraries-3287.jpgNeteja diària de carrers i places

Els serveis de neteja i de recollida selectiva de residus són integrats,  amb l’objectiu d’aconseguir una ciutat més neta, ordenada i sostenible. L’Ajuntament destina anualment més de 5,2 milions d’euros a tasques de neteja i manteniment generals. Podeu consultar més detalls de la maquinària i de les mesures especials incloses al contracte de prestació de serveis de neteja viària en aquesta pàgina.

El servei de neteja de carrers es realitza tots els dies de dilluns a dissabte, de 6.30 a 13.30 hores.

Les formes més habituals de neteja són:

iconfinder-tick_green_1398912.png Escombrat manual (que es realitzen en petits espais i a zones on les màquines no arriben).

iconfinder-tick_green_1398912.png Escombrat mecànic (amb màquines de raspalls).

iconfinder-tick_green_1398912.png Escombrat mixte (combinació dels dos anteriors) i neteja amb aigua.

A les tasques de neteja hi intervenen diàriament 59 persones i 35 equips i vehicles. A més d’això, els serveis de manteniment de l’Ajuntament realitzen diàriament servei de neteja d’excrements d’animals a la via pública, els grafittis a les façanes, les taques al paviment, la reposició de mobiliari urbà en mal estat, etc.