Convocatòries 2021

Bases particulars reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a projectes per al foment de la pràctica esportiva i projectes per la iniciació a la pràctica esportiva de competició en escoles esportives a Cornellà de Llobregat per a l’exercici 2020-2021

 

Termini de presentació: del 22/04/2021 al 19/05/2021

Descarrega les BASES

 

Tramitació online:

Cliqueu aquest enllaç i descarregueu els impresos indicats a la pestanya "Tramitació". Un cop els hagueu omplert, inicieu la sol·licitud.

Bases particulars reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a projectes de cooperació a la solidaritat durant l'any 2021.

  

Termini de presentació: del 29/04/2021 al 27/05/2021

Descarregar les BASES

  

Tramitació online:

Cliqueu aquest enllaç i descarregueu els impresos indicats a la pestanya "Tramitació". Un cop els hagueu omplert, inicieu la sol·licitud.

Bases reguladores per a la sol·licitud i atorgament de subvencions destinades a la contractació per part d'empreses de persones en atur 2020-2023, per a contractes iniciats entre l’1 d’octubre del 2020 i el 30 de setembre de 2021

  

Termini de presentació: del 29/04/2021 al 27/05/2021*.

Descarrega les BASES

 

Tramitació online:

Cliqueu aquest enllaç i descarregueu els impresos indicats a la pestanya "Tramitació". Un cop els hagueu omplert, inicieu la sol·licitud.

 

*El termini de presentació de sol·licituds s’establirà a l’acord d’aprovació de la convocatòria pública per a cadascun dels exercicis que abasten les presents Bases Reguladores 2020-2023 i es determinaran de la següent manera:

  • Contractes amb data d’inici anterior a la publicació de la convocatòria al DOGC, la sol·licitud es realitzarà com a màxim en els 20 dies posteriors a comptar des del següent a la publicació de l’extracte de la convocatoria al DOGC.
  • Contractes iniciats a partir de la data de la publicació de la convocatòria al DOGC, la sol·licitud es realitzarà en mes següent a l’inici del contracte i com a màxim el 30 de setembre de l’exercici corresponent.
Bases particulars reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a projectes de caràcter cultural a Cornellà de Llobregat per a l'any 2021.

 

Termini de presentació: del 29/04/2021 al 27/05/2021

Descarrega les BASES

 

Tramitació online:

Cliqueu aquest enllaç i descarregueu els impresos indicats a la pestanya "Tramitació". Un cop els hagueu omplert, inicieu la sol·licitud.

Bases particulars reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a projectes de caràcter juvenil a Cornellà de Llobregat per a l'any 2021.

Termini de presentació: del 12/05/2021 al 10/06/2021, ambdós inclosos

Descarrega les BASES

 

Tramitació online:

Cliqueu aquest enllaç i descarregueu els impresos indicats a la pestanya "Tramitació". Un cop els hagueu omplert, inicieu la sol·licitud.

Bases particulars reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a projectes educatius en el temps lliure i adolescent, exercici 2021

Termini de presentació: del 21/05/2021 al 21/06/2021

Descarrega les BASES

 

Tramitació online:

Cliqueu aquest enllaç i descarregueu els impresos indicats a la pestanya "Tramitació". Un cop els hagueu omplert, inicieu la sol·licitud.

Bases reguladores de subvencions en règim de concurrència no competitiva per a l’exercici 2021 destinades als titulars d'activitats de restauració i dels centres d'estètica i bellesa obligats  al tancament en base a les resolucions SLT/2546/2020 i SLT/2700/2020,  de 15 d'octubre i 29 d’octubre, per la qual s'adopten mesures de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de Covid-19 al territori de Catalunya.

 

Termini de presentació: del 03/09/2021 al 17/09/2021 (ambdós inclosos).

Descarrega les BASES

Bases particulars reguladores de la convocatòria de subvencions per a projectes de caràcter educatiu i de millora de patis i d’altres espais escolars per als cursos escolars 2021/2022 i 2022/2023 de les associacions de mares i pares d'alumnes de les escoles públiques i centres concertats d'infantil i primària, instituts públics, EMEE Virolai i Escola Municipal de Música Roser Cabanas de Cornellà de Llobregat

 

Termini de presentació: del 06/10/2021 al 25/10/2021

Descarrega les BASES

Bases particulars reguladores de la convocatòria de subvencions per a projectes de caràcter educatiu del curs escolar 2021/2022 i 2022/2023 de les escoles públiques d’infantil i primària, dels instituts públics, del Centre de Formació d’Adults i de l’Escola Oficial d’Idiomes de Cornellà de Llobregat

 

Termini de presentació: del 06/10/2021 al 25/10/2021

Descarrega les BASES

Bases particulars reguladores dels ajuts econòmics a persones amb escassa capacitat econòmica que estiguin gravades per l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) per a l’exercici 2021.

Descarrega les BASES

Termini de presentació: del 29/10/2021 al 28/12/2021.

Bases particulars reguladores dels ajuts econòmics a persones amb escassa capacitat econòmica que estiguin gravades per l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU), per a l’exercici 2021.

Descarrega les BASES

Termini de presentació: del 29/10/2021 al 31/12/2021.

Bases particulars reguladores dels ajuts econòmics destinats al suport i a la promoció de l’activitat empresarial de persones físiques o jurídiques com a nous emprenedors a Cornellà de Llobregat, per a l’exercici 2021.

Descarrega les BASES

Termini de presentació: del 29/10/2021 al 31/12/2021.

Bases particulars reguladores dels ajuts econòmics a favor dels titulars dels béns inclosos en el Catàleg del Patrimoni Històric, Artístic i Arquitectònic de Cornellà, per a l’exercici 2021.

Descarrega les BASES

Termini de presentació: del 29/10/2021 al 31/12/2021.

Bases reguladores de l’acció concertada per al foment i la promoció de projectes i instal·lacions d’ascensors en matèria de millora de l’accessibilitat en edificis per suprimir les barreres arquitectòniques per a l’any 2021

 

Termini de presentació: del 17 de novembre al 31 de desembre

Descarrega les BASES

Bases reguladores de subvencions en règim de concurrència no competitiva per a tot l’exercici 2021 destinades als titulars d'activitats de restauració per a la compra de bicicletes i motocicletes elèctriques

 

Termini de presentació: del 27/11/2021 al 16/12/2021 (ambdós inclosos)

Descarrega les BASES (inclou els annexos)