Subvencions projecte Ocupa'm (6+6) 2023

Bases particulars reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a la contractació per part d'empreses de persones en atur, per als contractes iniciats entre l’1 d’octubre de 2022 i el 30 de setembre de 2023

BASES

Modificació de les BASES 2023

CONVOCATÒRIA 2023

Acord d'ampliació del crèdit inicial

*Termini de presentació de sol·licituds: s’establirà a l’acord d’aprovació de la convocatòria pública per a cadascun dels exercicis que abasten les presents Bases Reguladores 2020-2023 i es determinaran de la següent manera:
- Contractes amb data d’inici anterior a la publicació de la convocatòria al DOGC, la sol·licitud es realitzarà com a màxim en els 20 dies posteriors a comptar des del següent a la publicació de l’extracte de la convocatòria al DOGC.
- Contractes iniciats a partir de la data de la publicació de la convocatòria al DOGC, la sol·licitud es realitzarà en mes següent a l’inici del contracte.

Tramitació online:

Cliqueu aquest enllaç i descarregueu els impresos indicats a la pestanya "Tramitació". Un cop els hagueu omplert, inicieu la sol·licitud.