Serveis socials municipals

On adreçar-se per obtenir informació, orientació i ser atès pels serveis socials de l'Ajuntament de Cornellà.

Els serveis socials municipals són un conjunt de recursos, prestacions, activitats, programes, projectes i equipaments que tenen per finalitat garantir la cobertura de les necessitats bàsiques de la ciutadania. A Cornellà estan enquadrats en el marc del Departament d’Acció Social de l'Ajuntament i s’organitzen:

iconfinder-tick_green_1398912.png Servei d’Informació i Primera Acollida

iconfinder-tick_green_1398912.png Equips Bàsics d’Atenció Social

Edifici Acció Social

 

Departament d'Acció Social

iconfinder-location_211767.png Parc de Can Mercader, Ctra. de l'Hospitalet, s/n

 iconfinder-telephone_134148.png   93 377 02 12

iconfinder-fax_1608694.png 93 377 19 82

iconfinder-mail_183573.png informacio@aj-cornella.cat

 

 

 

 


Servei d'Informació i Primera Acollida

El Servei d'Informació i Primera Acollida (SIPA) ofereix una atenció immediata d'informació i orientació a la demanda de la ciutadania. Cal adreçar-se a aquest servei abans de ser atès pels equips de serveis socials dels barris.

 

Què oferim?

iconfinder-tick_green_1398912.png Una primera valoració de les situacions de necessitat que es plantegen.

iconfinder-tick_green_1398912.png Informació clara i entenedora sobre els drets, serveis i prestacions públiques.

iconfinder-tick_green_1398912.png Tramitacions de recursos concrets.

iconfinder-tick_green_1398912.png Traspàs als equips bàsics d’atenció social dels diferents barris perquè facin el seguiment de cada cas.

 

On som?

iconfinder-location_211767.png Parc de Can Mercader, Ctra. de l'Hospitalet, s/n

 iconfinder-telephone_134148.png  93 377 64 50 (tant per contactar amb el servei com per demanar cita prèvia).

iconfinder-info_383122.png De dilluns a dijous de 9:00 a 13:00 h. i dimarts de 15:30 a 18:30 hores.

 


Equips Bàsics d’Atenció Social Primària

Els Equips Bàsics d’Atenció Social Primària (EBASP) estan distribuïts pels diferents barris de Cornellà. Els constitueixen diferents professionals: treballadors socials, educadors socials, treballadores familiars i personal de suport administratiu.

L'accés es fa a partir d’una valoració inicial al Servei d'Informació i Primera Acollida, o en altres serveis professionals.

 

Què oferim?

iconfinder-tick_green_1398912.png Un equip professional que coordina les diferents actuacions i treballa per oferir una atenció social de qualitat orientada al benestar de les persones.

iconfinder-tick_green_1398912.png Gestió d'ajuts de suport social per atendre necessitats bàsiques.

iconfinder-tick_green_1398912.png Tramitació de prestacions de servei, econòmiques i tecnològiques pròpies o d'altres administracions.

iconfinder-tick_green_1398912.png Aplicació de protocols de prevenció i atenció davant de situacions de maltractaments o de sospita de maltractaments.

 

On som?

iconfinder-location_211767.png Llistat d’Equips Bàsics d’Atenció Social per barris