Projectes comunitaris

Informació sobre la Botiga Solidària i de títols que permeten viatjar amb descompte als transports metropolitans.