IGUALTAT, INCLUSIÓ I DIVERSITAT

Treballem per la igualtat efectiva entre homes i dones, buscant la desaparició de les discriminacions en qualsevol àmbit de la vida quotidiana per raó de gènere o d’orientació sexual.