Memòria Agenda Social i Urbana per Enfortir la Comunitat

L’Agenda Social Urbana per Enfortir la Comunitat (ASUECO) va celebrar el passat 23 de febrer un plenari ordinari on es van explicar els objectius i mesures impulsades a la ciutat en els darrers dos anys sota el paraigua d’aquest instrument de transformació i creixement comunitari en què s’han implicat prop de 150 persones d’una quarantena d’entitats, agents socials i partits polítics. 

Aquest full de ruta, impulsat el febrer de 2021, va identificar 8 eixos estratègics (Pobresa, Salut, benestar i solitud; Educació, Igualtat, Activitat Econòmica, Habitatge, Convivència i Cornellà Natura)  i va  promoure més d’un centenar de mesures de caire transversal i sectorial amb una vocació integral, pensades per enfortir la comunitat amb les majors garanties possibles per atendre les necessitats sorgides arran de la crisis pandèmica de la Covid-19, i per impulsar projectes que permetessin avançar cap a una ciutat cohesionada, viva, sostenible, igualitària i integradora. 

El balanç en aquests dos anys és positiu, amb més del 70% de les mesures i objectius assolits.

ASUECO_gràfic.jpg

Entre els objectius i mesures més significatius destaquen: 

Lluita contra la pobresa

ASUECO_FOTOS_1dd.jpg

Aquesta línia estratègica està fonamentada en el principi d’equitat i salvaguarda de les famílies de Cornellà, principalment les més vulnerables. Entre les mesures contemplades destaquen el reforç de l’atenció dels Serveis Socials municipals a les famílies amb infants sota el llindar de la pobresa. 

Salut, benestar social i solitud

Algunes de les línies definides en aquest apartat tenen a veure amb el treball des de la intervenció social de forma transversal per avançar cap a una atenció més holística i integral de la persona. En aquest apartat més d’un miler de famílies de la ciutat s’han vist afavorides per diferents programes impulsats des de l’ASUECO.

Garantir una educació igualitària

Aquest eix havia formulat 19 línies que van des de garantir els serveis educatius en totes les franges d’edat, fins a promoure l’aprenentatge i la coeducació en qualsevol nivell educatiu, apostar per la innovació des del Citilab, preservar les escoles de segona oportunitat  o potenciar l’educació emocional, entre d’altres.

Igualtat de gènere i convivència

L'eix d'igualtat ha contemplat mesures que han implicat als diferents col·lectius i grups socials per generar complicitat i promoure una igualtat real. Més de 2.000 dones han estat ateses al CIRD, s’ha creat una càtedra amb la UB sobre perspectiva de gènere i feminismes, prop de 600 joves de la ciutat han participat en tallers de formació en LGBTI, etc.

Cornellà Natura

Aquest projecte que ha permès la transformació de la ciutat per fer-la més verda i amable, continua sent una de les línies de creixement futur. En aquest apartat s’ha treballat en la 

reducció de la precarietat energètica, la reducció de la contaminació acústica o desenvolupar la infraestructura verda en l’ordenació del territori, entre d’altres. 

Origen i desenvolupament de l’ASUECO

L’ASUECO parteix de la base i la experiència dels anteriors Acords Socials (2009-2011/2012-2016 i 2016-2020), basats en el consens i el compromís d’agents socials, ciutadania i govern municipal per atendre les noves necessitats sorgides per la crisi pandèmica de la Covid-19, i per donar impuls a nous projectes. 

L’ASUECO compta amb un plenari constituït per representants de cadascuna de les entitats, organitzacions i agents socials signants, a més de representants de les associacions ciutadanes. El seu paper és treballar des de la corresponsabilitat en l’impuls de projectes, així com vetllar pel desenvolupament i seguiment de les mesures contemplades en el document marc. Compta amb una comissió permanent i tres sectorials en què han participat més d’un centenar de persones. 

iconfinder-pdf.png  MEMÒRIA 2021-2023 AGENDA SOCIAL I URBANA PER ENFORTIR LA COMUNITAT (ASUECO)

iconfinder-pdf.png Llegeix la nota de premsa completa