Mitjançant l’ASUECO, la ciutat es reactiva i pren impuls | 22.11.2021

Cornellà està desplegant tot un seguit de projectes, de programes i de línies d’actuació per assolir una ciutat que sigui atractiva econòmicament parlant, tant per al sector empresarial  com per al conjunta de la ciutadania, on l’oportunitat laboral sigui una prioritat que acompleixi amb drets i garanties. Gran part d’aquestes mesures van ser exposades dimarts, 16 de novembre, a les 18:30 durant la segona trobada de la comissió número 3 de l’ASUECO.

El Departament de Treball amb 15  programes propis i altres agents econòmics i empresarials  de la ciutat, presents en l’acció de Procornellà i el Citilab, han donat a conèixer les línies d’actuació que estan desenvolupant i les xifres són una mostra del fet que aquestes mesures comencen a donar resultats. S’ha produït una reducció de l’atur del 10,6% i estem a prop de recuperar les taxes d’atur prèvies a la pandèmia.

Un dels temes que més preocupa són els aturats de llarga durada. El Departament de Treball treballa amb programes específics d'ocupació  per aquest col·lectiu que té més problemes per trobar feina. En paral·lel també s’ha posat de manifest que malgrat la reducció d’ingressos i sense augmentar les taxes ni els impostos municipals com una de les mesures del consistori per pal·liar els efectes de la crisis, l’ajuntament amb els Plans d’Ocupació ha promogut 180 llocs de feina des de desembre del 2020 a octubre del 2021.

Altres agents econòmics locals com el Centre d’Empreses de Procornella, que té com a objectiu el foment de l’ocupació per  l’impuls econòmic local,  amplia l’abast de les seves propostes i posa al servei de les persones els punts PAE on s’ofereix  serveis com els tràmits gratuïts per a la constitució d’empreses i continua donant suport als emprenedors en la recerca per accedir  a  línies de finançament i  en la formació mitjançat seminaris específics per a la reactivació econòmica d’empreses.

Promoure la generació d’idees i projectes dins de l’àmbit social i tecnològic  i facilitar el desenvolupament dins món digital de les persones esdevé essencial per ampliar l’abast de les propostes alhora d’ accedir a un lloc de treball. En aquest sentit el Citilab  i l’Ajuntament de Cornellà  impulsen una nova formació  dirigida a persones de la ciutat en edat laboral (a partir de 16 anys) que es trobin en situació d’atur i vulguin reintroduir-se al mercat laboral o per a persones que vulguin millorar les seves competències professionals. 

La formació,  en el seus diferents nivells, permet obtenir el nivell bàsic, mitjà o avançat de l’ACTIC, l’Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació de la Generalitat de Catalunya.

Les mesures exposades en aquesta sessió pels diferents agents socials, econòmics i del món empresarial tenen en comú la recerca de la productivitat local, la generació de llocs de feina i  la dinamització i diversificació de l’activitat econòmica  per assolir una Cornellà activa, atractiva i dinàmica.

 

Documents presentats en el marc de la comissió 3: