L’Ajuntament de Cornellà prioritza la inversió en la creació d’ocupació

L’Ajuntament de Cornellà prioritza la inversió en la creació d’ocupació

A l’octubre es posa en marxa un nou pla local d’ocupació amb el suport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona que se suma a l’engegat al juny i que permetrà en conjunt la contractació temporal d’un centenar de persones en risc d’exclusió social durant 2012

L’Ajuntament de Cornellà destina 3 milions d’euros, finançats amb recursos propis, a fomentar projectes ocupacionals

L’Ajuntament de Cornellà posarà en marxa a l’octubre un nou pla d’ocupació local amb el suport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona que permetrà la creació de 67 llocs de treball temporals per a persones en situació d’atur i en risc d’exclusió social.

La iniciativa forma part del Pla Metropolità de suport a les Polítiques Socials Municipals que l’Àrea Metropolitana de Barcelona posa en marxa en col•laboració amb els municipis. El projecte té caràcter bianual i està previst contractar 67 ciutadans i ciutadanes en 2012, durant un període de sis mesos;  i 67 més al 2013, 134 en total.

El projecte anomenat “Programa de millora de les actuacions de proximitat al ciutadà i de rehabilitació a l’espai públic”, té una dotació pressupostària de 437.000 euros. Les tasques a desenvolupar estaran emmarcades en dues àrees. La primera té relació amb les intervencions i reparacions ràpides en el mobiliari urbà o dins de l’espai públic. I la segona està relacionada amb la millora de la qualitat dels serveis municipals de proximitat al ciutadà.

Aquest nou pla local d’ocupació complementa a l’engegat al mes de juny per l’Ajuntament i que va contemplar la contractació d’una trentena de persones de la ciutat en risc d’exclusió social, que en l’actualitat no rep cap tipus de prestació i amb càrregues familiars. Aquestes persones s’han contractat per un període de sis mesos per a la realització d’obres de remodelació a l’espai públic de la ciutat.

Amb la posada en marxa d’aquests dos plans d’ocupació local, es creen a la ciutat més d’un centenar de llocs de treball entre juny i octubre de 2012, amb la finalitat d’incrementar l’ocupació al municipi i ajudar a persones en risc d’exclusió social. A més, l’aposta per la creació de llocs de treball vol donar resposta a la falta de concreció de mesures i plans d’ocupació per part de la Generalitat de Catalunya.

Per portar a terme  aquestes i altres iniciatives per fomentar l’ocupació a la ciutat, l’Ajuntament de Cornellà destina 3 milions d’euros, finançats amb recursos propis. Una iniciativa emmarcada dins dels objectius plantejats en l’Acord Social Contra la Crisi signat al maig d’aquest any per un total de 34 entitats i agents socials de la ciutat i els partits del PSC, EUIA, CiU i ERC de Cornellà de Llobregat que, sota el paraigües de la coresponsabilitat, el diàleg i la col•laboració públic-privada té com a objectiu prioritari desenvolupar accions i propostes per fer front  a l’actual crisis econòmica i als problemes reials derivats d’aquesta a la ciutat.


Cornellà de Llobregat, 1 d'octubre de 2012

Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Departament de Premsa i Comunicació
Tlf: 93.377.02.12 / Fax: 93.377.88.00

Tornar