L’Ajuntament de Cornellà aprova un pressupost que augmenta les partides en polítiques socials i prioritza l’educació i la seguretat per evitar la fractura social

L’Ajuntament de Cornellà aprova un pressupost que augmenta les partides en polítiques socials i prioritza l’educació i la seguretat per evitar la fractura social

El pressupost de polítiques socials puja un 8,79%  per garantir tots els serveis existents i fomentar l’ocupació davant la falta d’inversions de l’Estat i la Generalitat

Durant 2013 entraran en servei una nova biblioteca, un auditori i la nova zona d’aigües i piscines de Can Mercader

L’Ajuntament, que també ha aprovat les ordenances fiscals per a 2013, incrementarà les dotacions pressupostàries en els ajuts fiscals per pagar l’IBI i en cas de dació en pagament cobrarà l’impost de plusvàlua a l’entitat financera

El Ple municipal d’octubre ha aprovat amb el vot favorable dels grups municipals de PSC i  ICV-EUiA l’abstenció de CiU i el vot en contra del PP, el pressupost del consistori corresponents a 2013, que ascendeix a 64 milions d’euros, un 4,57% inferior a l’exercici anterior. El proper any es destinaran 2.015.000 euros a inversions. El volum total del deute es redueix, amb una disminució de la càrrega financera de 13%. Respecte els pressupostos de l’any anterior, la càrrega financera passa del 3,15% al 2,78% dels ingressos corrents. Amb això Cornellà manté un dels nivells d’endeutament per habitant més baix de les ciutats espanyoles. 

Amb aquestes xifres l’Ajuntament ha creat uns comptes rigorosos, prudents i responsables amb la situació econòmica actual, pensats amb l’objectiu fonamental de garantir els serveis a les persones dependents i als sectors de la població més afectats per la crisi. Evitar la fractura social és la columna vertebral d’uns comptes que s’articulen també a partir del manteniment de les partides en educació, seguretat i manteniment de l’espai públic.

En la presentació dels pressupostos, l’Alcalde, Antonio Balmón va defensar que els pressupostos per a 2013 “són uns pressupostos amb un important esforç en polítiques socials  i realistes amb les necessitats actuals. Uns comptes per defensar fins on puguem els serveis que oferim als nostres ciutadans en tots els àmbits, inclús en alguns com l’ocupació, on no tenim competències i que fomentarem amb plans específics. Perquè el nostre objectiu prioritari és intentar evitar el descarrilament social i ajudar a les persones”.

D’aquesta manera, l’Ajuntament garantirà durant 2013 tots els serveis públics existents actualment, sense suprimir-ne cap, seguint amb la seva filosofia de defensar tot el que s’ha aconseguit durant els darrers anys per a la ciutat. Inclús incorporant a la despesa corrent de l’any vinent el manteniment de tres nous equipaments: una biblioteca, un auditori i la nova zona d’aigües de Can Mercader.

Respecte a les inversions, aquestes s’ajustaran als criteris de racionalitat i prudència atenent als recursos propis de l’Ajuntament, ja que s’han vist reduïdes les inversions per part de les administracions central i autonòmica. En total, durant 2013 s’invertiran a la ciutat 2.015.000 euros, destinats a projectes com ara les inversions plurianuals del Pla Integral de Fontsanta i les corresponents al manteniment de les infraestructures i dels equipaments municipals. Unes inversions coherents, responsables i suficients donada la important inversió realitzada durant els darrers exercicis per projectar la ciutat cap al futur i dotar-la d’equipaments i serveis fonamentals. A més, les inversions es veuran compensades per les aportacions previstes per l’Àrea Metropolitana de Barcelona a la ciutat.

Per Balmón, “podem fer aquesta contenció en la inversió perquè les grans actuacions i projectes els hem anant desenvolupant al llarg dels darrers 10 o 15 anys i ara la nostra prioritat és mantenir tot el que tenim i garantir el benestar dels ciutadans, intentant a més fer una política fiscal acurada; comptant només amb les nostres forces, els nostres recursos”. 

Compromís amb les persones dependents i el foment de l’ocupació

Les dotacions per a les polítiques en acció social s’incrementen un 8,79%, especialment per a les necessitats derivades de l’atenció a les persones dependents, en sectors com els serveis d’atenció domiciliària o les ajudes a persones grans. En aquest apartat, s’ha fet un gran esforç per continuar impulsant els plans d’ocupació contemplats a l’Acord Social contra la Crisi, amb una dotació específica de 600.000 euros, davant la falta d’actuació de l’Estat i la Generalitat El mateix compromís ha adquirit l’Ajuntament en el capítol d’educació, el pressupost serà de 2,6 milions d’euros, una xifra similar a l’exercici anterior per garantir el servei a les escoles bressol i nous programes educatius, entre d’altres, donat que les administracions competents han reduït les seves aportacions.  Així mateix, es mantindran les partides destinades a les subvencions per a les entitats de la ciutat.

Pel que fa als serveis bàsics (seguretat, manteniment, projectes d’espai públic) cal destacar les inversions en  la fase final del programa integral de remodelació del Barri de Fontsanta o millores en equipaments i espais públics. L’Ajuntament destinarà a polítiques d’espai públic i medi ambient un total de 18,1 milions d’euros per evitar la seva degradació. En la resta d’àrees municipals es mantindran els mateixos nivells les partides pressupostàries. 

Contenció fiscal i augment dels ajuts per l’IBI

El Ple d’octubre de l’Ajuntament de Cornellà també ha aprovat les ordenances fiscals per a 2013 amb els vots a favor de PSC i ICV-EUiA, l’abstenció del PP i el vot en contra de CiU. Aquest any, les ordenances fiscals pujaran de forma moderada un 2,4% per regla general, de tota manera, alguns dels tributs més importants, l’Impost d’Activitats Econòmiques i l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, es mantenen. 

Quant a l’Impost de Béns Immobles (IBI), l’Ajuntament reduirà el tipus impositiu; així s’aconsegueix aminorar la pujada prevista d’aquest impost, producte de l’actualització cadastral de l’any 2006, entre el 2,5 i el 3% de mitjana, un punt per sota de l’IPC previst.

Aquest any una de les iniciatives més destacades respecte a l’IBI està vinculada als ajuts fiscals que es veuran augmentats de forma significativa atenent els criteris de protecció social impulsats pel consistori amb la voluntat d’ajudar a les persones amb escassa capacitat econòmica. 

Cornellà de Llobregat, 29 d'octubre de 2012

Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Departament de Premsa i Comunicació
Tlf: 93.377.02.12 / Fax: 93.377.88.00

Tornar