El Consell de Ciutat de Cornellà es constitueix per promoure la coresponsabilitat ciutadana en els projectes municipals

El Consell de Ciutat de Cornellà es constitueix per promoure la coresponsabilitat ciutadana en els projectes municipals

Un total de 35 membres, entre ciutadans, representants d’entitats, d’agents socials i de grups polítics municipals configuren aquest òrgan consultiu i de participació de l’Ajuntament de Cornellà.

El Consell de Ciutat actuarà com a instrument d’informació, estudi, debat i assessorament en els grans projectes de ciutat. Es reunirà de forma ordinària cada sis mesos.

Dijous, 24 de gener, es va constituir, a la cúpula de Can Mercader, el Consell de Ciutat de Cornellà, un òrgan consultiu, de participació i diàleg, que s’emmarca dins de les polítiques de proximitat, transparència i coresponsabilitat que fomenta el Consistori i que se suma a altres iniciatives que treballen en aquesta línia com ara l’Acord Social, alhora de ser una mesura inclosa a les propostes municipals de les Millores de Governança.

El seu objectiu és actuar com una eina de participació municipal transversal, plural i oberta, que ostenti funcions d’informació, estudi, debat i assessorament sobre les grans línies de la política municipal i per donar resposta als reptes presents i futurs.

El Consell de Ciutat actuarà com a espai de debat, consens i coordinació permanent entre la ciutadania, les institucions i els poders públics, per apropar la gestió municipal a tots els agents socials de la ciutat i als seus habitants.

El Consell de Ciutat està presidit per l’alcalde de Cornellà, Antonio Balmón i està format per un total de 35 membres que es reuniran de forma ordinària cada sis mesos i que es renovarà cada quatre anys.
Una de les novetats d’aquest òrgan serà la participació de 5 ciutadans que s’han presentat de forma voluntària i que han estat escollits per sorteig entre un total de 82 candidats. Així mateix, formen part d’aquest Consell de Ciutat 1 representant de cada grup municipal ( 1 de PSC, 1 del PP, 1 d’ICV-EUiA i un de CiU), un total de 9 representants dels diferents consells sectorials de participació (serveis socials, seguretat, gent gran, cultura, esports, etc.), 10 membres d’entitats i agents socials, i 5 persones d’especial rellevància ciutadana.

Entre les seves funcions: fomentar la participació i la transparència

Entre les principals funcions d’aquest Consell estan les d’impulsar iniciatives relacionades amb les disposicions i els reglaments municipals, assessorar a l’Ajuntament en les grans línies estratègiques i de gestió, conèixer i debatre els pressupostos municipals, així com els resultats dels indicadors econòmics de la gestió municipal.
També es pronunciarà sobre els projectes que afecten al planejament urbanístic de la ciutat i proposarà actuacions per al desenvolupament equilibrat i sostenible, la cohesió social i la millora de la qualitat de vida ciutadana.

El Consell podrà crear grups de treball de caràcter temporal per portar a terme estudis o activitats i per fer el seguiment dels projectes o/i iniciatives que es determinin.

 

Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Departament de Premsa i Comunicació
Tlf: 93.377.02.12 / Fax: 93.377.88.00

Tornar