L’Ajuntament de Cornellà amplia els ajuts de “Quota zero” a qualsevol nova iniciativa empresarial

L’Ajuntament de Cornellà amplia els ajuts de “Quota zero” a qualsevol nova iniciativa empresarial

Ara es podrà acollir a les bonificacions totes les persones de la ciutat que vulguin impulsar un nou projecte empresarial per crear llocs de treball

Els ajuts poden comprendre el 100% de bonificació en diverses taxes, l’impost de vehicles i l’IBI

L’Ajuntament de Cornellà ha decidit ampliar la convocatòria d’ajuts per a promocionar l’activitat empresarial a la ciutat, perquè s’hi pugui acollir qualsevol persona de Cornellà que posi en marxa un negoci o activitat empresarial. La iniciativa, anomenada “Quota zero”, s’obre ara a qualsevol emprenedor, tant sigui una persona física com jurídica, que iniciï o hagi iniciat durant els exercicis 2014 i 2015 una nova activitat empresarial o professional a Cornellà.

En el cas de les persones jurídiques caldrà acreditar que la majoria de les persones dels emprenedors o emprenedores que formin part de la societat i que treballin a l’empresa, visquin a Cornellà, inscrites al padró municipal amb una antiguitat mínima de dos anys. Una persona física també haurà d’acreditar aquest període de residència i no haver estat donat d’alta en els 6 mesos immediatament anteriors a l’inici de l’activitat en el règim especial de la Seguretat Social de treballadors autònoms (RETA).

El projecte “Quota zero” s’havia posat en marxa el passat mes de març, destinat als joves menors de 35 anys que volien iniciar un projecte empresarial a la ciutat per primera vegada. Els ajuts són del 100% en impostos com ara l’IBI (si el local és llogat) i el de vehicles de tracció mecànica, i en taxes com ara la recollida de residus comercials, la d’ocupació de terrenys d’ús públic o la de serveis urbanístics, a més de la bonificació parcial de l’impost de construccions, instal•lacions i obres.

Amb aquesta ampliació, l’objectiu de Ajuntament és seguir impulsant eines que dinamitzin el mercat laboral de la ciutat, i oferir un incentiu als emprenedors que fomentin la creació de llocs de treball.

Se suma a altres accions com els plans locals d’ocupació per a 2014, que preveu la contractació de 400 persones, fruit de l’Acord Social contra la Crisi; o la creació d’un nou espai polivalent per als joves emprenedors, al barri del Pedró, que s’afegirà als serveis d’assessorament i informació que es porten a terme a través del Centre d’Empreses en àrees econòmiques i financeres; i del Citilab on també funciona un viver tecnològic i s’ofereix assessorament en aquesta matèria.


Cornellà de Llobregat, 4 de setembre de 2014

Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Departament de Premsa i Comunicació
Tlf: 93.377.02.12 / Fax: 93.377.88.00