L’Ajuntament de Cornellà amb la FAVCO atura 357 desnonaments en els darrers dos anys

L’Ajuntament de Cornellà amb la FAVCO atura 357 desnonaments en els darrers dos anys

22.10.2014

Aquesta xifra significa el 59% del total de casos atesos des del consistori a través de l’àrea d’Acció Social i de l’Oficina de Mediació Hipotecària

Fa dos anys es va crear a l’Oficina de Mediació Hipotecària per actuar i donar suport als col·lectius afectats

L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat ha aconseguit paralitzar en els darrers dos anys un total de 357 desnonaments a la ciutat, dels quals 197 s’han suspès per la intervenció de l’Àrea d’Acció Social del consistori i un total de 160 mitjançant la intermediació de l’Oficina de Mediació Hipotecària. 

En total, entre totes dues s’han atès en aquest període un total de 609 casos vinculats als desnonaments, dels quals el 59% s’han paralitzat. De la resta de casos atesos, prop d’un 30%, han estat executats i al voltant del 10% es troben en tràmit o pendents de resolució. 

En diferents ocasions, l’Ajuntament s’ha manifestat en contra d’aquestes pràctiques desenvolupant accions com sol•licitar al Govern de l’Estat la suspensió dels desnonaments de les residències habituals de persones en dificultats, la necessitat de reduir les quotes hipotecàries de les famílies afectades o donar funció socials als habitatges buits. Precisament, l’Alcalde de Cornellà, Antonio Balmón, va ser un dels primers en manifestar-se a favor de la dació en pagament i també va proposar establir per llei l’obligació de les entitats financeres a reduir les quotes d’amortització de les hipoteques si el valor de l’habitatge era inferior al que es va fixar en el moment de la seva taxació. 

Així mateix, mitjançant acord plenari, al febrer de 2014 l’Ajuntament va determinar, buscant l'encaix legal i aplicant la Llei del Dret a l'Habitatge de Catalunya, imposar sancions a les entitats financeres que mantinguin habitatges desocupats per un període superior a dos anys i que disposin de la primera llicència d’ocupació que garanteix el seu ús com a vivenda. A l’aplicar la normativa i requerir als bancs i caixes que informin dels seus actius immobiliaris per prendre les mesures corresponents, s’ha detectat que a Cornellà hi ha 41 pisos buits de 7 entitats financeres diferents. Ara, es farà el seguiment corresponent per assegurar que aquests immobles es destinen a habitatge social. 

D’aquesta forma, l’Ajuntament continua impulsant diferents iniciatives per facilitar l’accés a un habitatge digne que tenen totes les persones i que contempla el vigent Estatut d’Autonomia en el seu article 26, i la Constitució Espanyola en els seus articles 47 i 33. Un dret que donada l’actual situació d’emergència en que es troba gran part de la població, s’està veient vulnerat i s’està traduint en un significatiu augment de les ocupacions d’habitatges als municipis. Un context que l’únic que genera és un increment del grau de vulnerabilitat social dels que es veuen abocats a recorre a aquesta pràctica. 

Evitar que les famílies perdin la seva llar

L’Ajuntament de Cornellà va posar en marxa l’Oficina de Mediació Hipotecària al juliol de 2012, fent realitat un dels compromisos subscrits a l’Acord Social Contra la Crisis 2012-2015. El seu objectiu és intercedir entre les entitats financeres i les famílies que no poden fer front al pagament de la seva hipoteca, especialment, trobar fórmules que evitin la pèrdua de la llar per part de les famílies afectades.

L’Oficina de Mediació Hipotecària funciona gràcies a un conveni de col•laboració amb la Federació d’Associacions de Veïns de Cornellà (Favco). Està situada a la seu de l’Oficina de l’Habitatge de Cornellà, al carrer Albert Einstein, 47-49, on s’unifiquen tots els serveis ofertats per l’Ajuntament de Cornellà en matèria d’habitatge a la ciutat. 

L’Oficina ofereix suport a les famílies en aquesta situació i busca alternatives per evitar la pèrdua de la casa quan no poden fer front al pagament de l’hipoteca. En alguns casos, a través de la negociació s’han aconseguit moratòries, que no són una solució definitiva però permeten una situació temporal de respir. Cada setmana, entre 2 i 4 famílies noves demanen informació sobre temes relacionats amb la impossibilitat de fer front al pagament de l’habitatge.

 

Cornellà de Llobregat, 22 d'octubre de 2014

Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Departament de Premsa i Comunicació
Tlf: 93.377.02.12 / Fax: 93.377.88.00