L’Ajuntament de Cornellà aprova un pressupost de 74 milions d’euros, un 5,90% més que en l’exercici anterior, i un consolidat de 90 milions

L’Ajuntament de Cornellà aprova un pressupost de 74 milions d’euros, un 5,90% més que en l’exercici anterior, i un consolidat de 90 milions

El pressupost prioritza l’atenció a les persones més afectades per la crisi amb un increment del 11% i el 5,29% en les partides d’ocupació i acció social, respectivament. 

Les inversions, autofinançades amb recursos propis, seran de 4,869 milions d’euros, un 20% més que al 2014, i es destinaran a la remodelació de centres educatius, instal·lacions esportives i el mercat de Sant Ildefons. 

LL'Ajuntament de Cornellà de Llobregat va aprovar en el ple d'octubre un pressupost municipal per 2015 de 74 milions d'euros, una xifra que significa un augment del 5,90% respecte a l'exercici anterior. El pressupost consolidat ascendeix a 90 milions d'euros i inclou, a més del pressupost municipal, els relatius a l'empresa municipal Procornellà i l'Institut Municipal de Radiodifusió. Els comptes van comptar amb l'aprovació dels grups municipals de PSC i ICV, l'abstenció de CIU i el vot en contra del PP.

El pressupost per a 2015 segueix la línia dels anys anteriors. S’ha creat per a fer front a l’actual conjuntura econòmica d’estancament i en un escenari en què no s’incrementaran les partides pressupostàries estatals i on disminueixen (-16,54%) les transferències de la Generalitat de Catalunya. Malgrat això, l’Ajuntament de Cornellà té fixats com a prioritaris quatre eixos fonamentals: promoció de l’activitat econòmica, les polítiques socials, l’educació i les polítiques de família i el manteniment de l’espai públic i la seguretat ciutadana.

Segons va destacar en el ple l'alcalde Antonio Balmón es tracta d'uns pressupostos “continuistes, on es mantenen les prioritats definides des de l’inici del mandat: atenció social, educació, seguretat i manteniment del que hem aconseguit en els darrers anys”. Així mateix, va remarcar que els objectius d'aquests comptes són "garantir la qualitat de vida i els serveis de la ciutat, i sobretot que l’ajuntament no sigui un problema pels ciutadans que ho passen més malament, sinó un suport dins les nostres possibilitats”. 

D’aquesta manera, l’Ajuntament garantirà durant 2015 tots els serveis públics existents, prioritzant la qualitat de vida i l’atenció a les persones que pateixen la crisi, posant èmfasi a les prestacions socials, els plans contra la pobresa i les polítiques de foment de l’ocupació. Tot això, dintre de la trajectòria marcada pel consistori de responsabilitat, contenció de la despesa i reducció de l’endeutament fixada també en el full de ruta de l’Acord Social contra la Crisi 2012-2015.

Increment de les inversions reduint el deute 

Respecte a les inversions, es contempla un increment del 20% respecte a l'exercici anterior, amb una xifra global de 4,869 milions d'euros, autofinançada amb recursos propis i subvencions de capital d'altres administracions supramunicipals (AMB i Diputació de Barcelona). Aquestes inversions es destinaran fonamentalment a obres de remodelacions i millores en escoles, instal·lacions esportives i del mercat municipal de Sant Ildefons, amb l’objectiu de mantenir la xarxa d’equipaments - 83 en total distribuïts per tota la ciutat – que s’ha anat conformant en els darrers anys amb la finalitat d’oferir serveis de qualitat des de la proximitat, cohesionar la ciutat i afavorir la convivència. També es destinaran recursos econòmics a la renovació d'instal·lacions i elements de l'espai públic.  

A més, per 2015 es preveu una reducció del volum total del deute, amb una disminució de la càrrega financera del 14%, quedant establerta en el 2,13%, dels ingressos corrents, mentre que en 2014 era del 2,48%, mantenint d'aquesta manera la tendència experimentada en els anys anteriors, la qual cosa permet disposar d'un marge de maniobra suficient aplicable a despeses vinculades als serveis públics municipals.

Impuls a les polítiques socials, al foment de l’ocupació i a l’educació i la cultura

Els principals eixos del pressupost per a 2015 se centren en les partides destinades a polítiques d’ocupació que creixen al voltant de l’11%, malgrat no tenir competències directes. En aquest àmbit destaquen els plans locals d’ocupació local, que amb l'inversió prevista pel proper exercici, en total, l'Ajuntament haurà creat 1.000 llocs de treball entre 2012 i 2015 amb una inversió de 6 milions d'euros.

Respecte a les polítiques socials, s’incrementaran un 5,29% per atendre, fonamentalment a persones afectades per la crisis i els serveis bàsics d’atenció a les persones dependents. En aquest sentit, es preveu una subvenció de 51.000 euros per a la Botiga Solidària. I la posada en marxa dels nous horts comunitaris que estaran destinats a col·lectius vulnerables.

També s’incrementen les partides destinades a les polítiques de família, que creixen un 9,23% per a impulsar projectes con “Educar per créixer” o la “Xarxa de 0 a 6 anys” i es mantenen les polítiques d’educació amb el manteniment de la xarxa d’escoles bressol i altres equipaments municipals.

Una altra de les partides que creix en 2015 és la destinada al foment del patrimoni cultural, que puja un 11,39% per promoure activitats vinculades a la promoció d’activitats culturals i d’oci adreçades al públic familiar i així dotar de contingut el projecte ‘Que fer a Cornellà’ impulsat el passat mes de setembre pel consistori. 

Congelació de taxes i impostos

El Ple d’octubre de l’Ajuntament de Cornellà també ha aprovat les ordenances fiscals per a 2015, amb el vots a favor de PSC i ICV, l’abstenció de CiU i PP. Aquestes ordenances contemplen una congelació en la totalitat d’impostos i taxes, a excepció de l’IBI que tindrà un increment mínim de l’1’5%. Es manté, d’aquesta forma, la línia d’estabilitat i contenció fiscal que desenvolupa el consistori des de fa alguns anys.

Un cop aprovats definitivament els pressupostos, l’Ajuntament iniciarà un conjunt de sessions informatives als diferents barris i entitats per explicar en detall els comptes municipals seguint amb la política de transparència dels últims anys.

 

Cornellà de Llobregat, 31 d'octubre de 2014

Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Departament de Premsa i Comunicació
Tlf: 93.377.02.12 / Fax: 93.377.88.00