L’Ajuntament destina 875.000 euros d’una plusvàlua al lloguer social i a ajuts per a estudiants universitaris

L’Ajuntament destina 875.000 euros d’una plusvàlua al lloguer social i a ajuts per a estudiants universitaris

S’han creat el Fons d’Habitatge destinat al Lloguer Social i el Fons Social de Finançament d’Estudis Universitaris

Hi haurà dues comissions vinculades a cadascun dels projectes: una formada per la Mesa d’Emergència Social, més membres d’entitats socials, i una altra, integrada per persones del món educatiu d’instituts i universitats

L’Ajuntament de Cornellà ha ingressat 875.000 euros per una plusvàlua provinent de la venda d’un edifici del complex d’oficines World Trade Center. Aquest ingrés extraordinari, no previst en els comptes municipals es destinarà a un projecte prioritari per al Consistori que respon a la diagnosi de les necessitats que s’han detectat a la ciutat. En concret, les referents al dret a l'habitatge i a l'aposta per la igualtat d'oportunitats en tots els àmbits, però especialment en l'educatiu, ja que l'accés a una educació pública i de qualitat, també als estudis superiors, facilita la inserció laboral i la generació d'una ciutadania activa i participativa.

Dels 875.000 euros de la plusvàlua, 735.000 euros es dedicaran al Fons d’Habitatge destinat al Lloguer Social, que gestionarà l'empresa municipal Procornellà. El primer pas per posar en marxa aquest projecte serà una convocatòria pública perquè els propietaris d’immobles buits els posin a disposició d’aquest fons, fins a un màxim de 40 vivendes. Paral•lelament, una comissió integrada per la Mesa d’Emergència Social, més membres d’entitats socials, realitzarà un estudi de totes les persones en situació de vulnerabilitat que aspiren a una de les vivendes. A partir d’aquest moment, a través del fons es pagarà part del lloguer, de manera que l’import restant sigui assumible per les persones que visquin al pis. El benefici és doble, per als propietaris i per a les famílies en risc d’exclusió social que troben un lloc digne per viure.

Més de 350 desnonaments aturats

L’Ajuntament de Cornellà ve desenvolupant diferents iniciatives per facilitar l’accés a un habitatge digne, un dret que tenen totes les persones, però que donada l’actual situació de crisi econòmica, s’està veient vulnerat. Així, l’Oficina de Mediació Hipotecària, que es va crear el 2012, en col•laboració amb la FAVCO i el departament de Serveis Socials de l’Ajuntament, ha aconseguit aturar 357 desnonaments els darrers dos anys; i també va aprovar mitjançant acord plenari imposar sancions a les entitats financeres que mantinguin habitatges desocupats per un període superior a dos anys. De moment, s’ha detectat que a Cornellà hi ha 41 pisos buits de 7 entitats financeres diferents, als quals se’ls fa seguiment per assegurar que es destinin a habitatge social.

140.000 euros al Fons Social de Finançament d’Estudis Universitaris

L'Ajuntament aposta per l'educació i la igualtat d'oportunitats. Per aquest motiu, els 140.000 euros restants de la plusvàlua que acaba de rebre, els invertirà en el Fons de Finançament d’Estudis Universitaris, que estarà orientat a ajudar estudiants universitaris amb escassos recursos econòmics de Cornellà.

Aquests diners hauran de ser retornats pels beneficiaris, bé en metàl•lic, després del període d'estudis, bé en treballs a la ciutat durant l'estiu, pels quals l'estudiant només cobrarà una part del sou, i l'altra es destinarà a anar retornant la prestació.

Aquestes ajudes es concediran a aquells estudiants que ho sol•licitin d'acord amb criteris objectius, com el rendiment acadèmic i la situació econòmica, tot supervisat per una comissió integrada per persones del món educatiu d'instituts i universitats.

16 docents nous contractats en els plans locals d'ocupació

En aquesta aposta per l’educació i gràcies a un ingrés extraordinari per una altra plusvàlua rebuda a finals de 2014, l'Ajuntament ha engegat aquest any un nou pla local d'ocupació, que ha contractat 30 persones per reforçar el sistema educatiu de la ciutat. D'elles, 16 són professors que realitzen tasques de suport assistit, vuit més que l'any passat. També ha contractat cinc persones de suport per a les biblioteques d'escoles i instituts, una de reforç a l’EOI, una mediadora entre famílies i centres educatius i set com a personal administratiu.
La creació d’aquests fons respon als compromisos recollits en l’Acord Social contra la Crisi 2012-2016, que va impulsar l’Ajuntament i que han subscrit 34 entitats i agents socials de la ciutat.
.

Cornellà de Llobregat, 23 de març de 2015

Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Departament de Premsa i Comunicació
Tlf: 93.377.02.12 / Fax: 93.377.88.00

Tornar