L’Ajuntament treballa en el projecte Cornellà Natura per cohesionar la ciutat mitjançant eixos verds

L’Ajuntament treballa en el projecte Cornellà Natura per cohesionar la ciutat mitjançant eixos verds

Es desenvoluparà des del programa Construint Consensos, un sistema de participació ciutadana sobre els temes de redisseny i millora de l’espai públic

L’Ajuntament de Cornellà està treballant en l’elaboració del projecte Cornellà Natura, que té com a principals objectius la transformació cap a una ciutat verda des de la voluntat de millora de l’espai públic i la cohesió de la ciutat mitjançant eixos verds. Està previst que es comenci a implantar a partir de l’any vinent i s’estendrà en el temps, durant els propers 10 anys, fins a aconseguir diversos anells de vegetació al voltant i a l’interior de la ciutat, que es convertiran en petits pulmons que reorganitzaran l’espai fent-lo més habitable i sostenible.

El teixit urbà de Cornellà ha experimentat un gran canvi en els darrers 20 anys, com a conseqüència del procés de transformació urbanística i productiva que ha viscut la ciutat, i per tant, s’ha de seguir millorant la vertebració de la ciutat perquè sigui moderna i integradora. Això suposa engegar actuacions en la línia de la potenciació i millora del patrimoni verd generat durant els darrers anys i el desenvolupament de noves actuacions que cerquin l’encaix de la natura en el municipi.

Cornellà disposa de diferents zones verdes, com són tres grans parcs —Can Mercader, Rosa Sensat i de la Infanta—, el riu Llobregat i zones enjardinades a places i diferents indrets de la ciutat. La finalitat és que aquests espais estiguin interconnectats i facin de la  ciutat un lloc més amable.

Cornellà Natura es desenvoluparà des del programa Construint Consensos, que estableix un  sistema de participació ciutadana sobre els temes de redisseny i millora de l’espai públic, per tal d’incorporar-lo en el procés d’elaboració dels projectes, amb la finalitat de la recerca del consens amb tots els agents socials implicats en la intervenció.

Cornellà de Llobregat, 20 d'abril de 2015

Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Departament de Premsa i Comunicació
Tlf: 93.377.02.12 / Fax: 93.377.88.00

Tornar