Primeres mesures del nou govern de Cornellà: protecció social dels infants i famílies vulnerables, educació, reactivació econòmica i transparència

Primeres mesures del nou govern de Cornellà: protecció social dels infants i famílies vulnerables, educació, reactivació econòmica i transparència

L’Ajuntament, conjuntament amb diverses entitats de la ciutat, amplia els casals d’estiu que s’organitzen durant el mes d’agost amb l’objectiu de garantir un àpat als infants amb més dificultats

Es posa en marxa el Fons d’Habitatge Social, el Fons Social d’Estudis Universitaris i un nou pla d’ocupació local destinat a contractar 100 persones a l’atur de forma temporal

També es prioritza la reedició d’un nou Acord Social, la creació de l’Oficina de Transparència i la posada en funcionament de la zona verda al barri del Pedró

El govern municipal de Cornellà ja ha posat en marxa les primeres mesures de caràcter social complint així els compromisos adquirits per Antonio Balmón en ser nomenat alcalde, “lluitar contra la injustícies i les desigualtats i evitar la fractura social al municipi”. Una de les primeres accions que ha pres és ampliar a tres els casals que s’organitzen durant el mes d’agost per garantir un àpat als infants més vulnerables. Una iniciativa que va començar l’estiu de 2013 amb el casal d’agost al barri de Sant Ildefons, al qual es va afegir l’any passat el del barri del Pedró i ara s’incorpora un nou que atendrà als nens i nenes de Centre, Riera i Fontsanta. A més, també s’organitza un campus esportiu durant el mes de juliol amb la mateixa finalitat.  En total 370 menors, derivats des dels serveis socials municipals, podran gaudir d’activitats de lleure durant l’estiu amb dinar inclòs. Es tracta d’un projecte impulsat amb la col•laboració i implicació de les entitats dels diferents barris, que a part de garantir la alimentació als més petits també suposa un suport emocional per als infants en risc d’exclusió social.

Una altra de les prioritats del govern municipal és la defensa del dret a l’habitatge. L’ ingrés extraordinari fruit d’una plusvàlua per la compravenda d’un edifici del WTC ha permès destinar 735.000 euros crear el Fons d’Habitatge de Lloguer Social amb la finalitat de facilitar una vivenda aquelles persones que l’han perduda. El fons disposarà d’una oferta de 40 habitatges. L’Ajuntament ja ha convocat la comissió del projecte, formada per la Mesa d’Emergència Social i altres entitats, per analitzar tots els casos de les persones en situació de vulnerabilitat que opten a un habitatge. Un cop accedeixin a la seva nova llar, una part del lloguer es pagarà a través del Fons i la resta, l’assumiran els nous inquilins. Amb aquesta mesura es pretén ajudar a les famílies, així com als propietaris d’immobles i unir esforços per evitar que a la ciutat quedin habitatges buits quan encara hi ha persones que no tenen dret a una vivenda digna.

El Fons Social de Finançament d’Estudis Universitaris, al que s’han invertit els 140.000 euros restants de la plusvàlua entra en funcionament el proper curs. L’ajuda, que es podrà retornar sense interessos o treballant per al municipi, es donarà seguint barems objectius basats en el rendiment acadèmic i la situació econòmica.

El tercer trimestre de 2015 l’Ajuntament de Cornellà crearà 100 llocs de treball més, destinats a persones aturades de llarga durada, dins els plans locals d’ocupació. La iniciativa, que suposa una inversió aproximada de 650.000 euros, busca garantir la cohesió social a Cornellà, que en aquests moments té una taxa d’atur que supera el 16%.

Part d’aquestes mesures sorgeixen de l’Acord Social subscrit el 2012 i donat els resultats positius d’aquest consens del qual han nascut projectes com la Botiga Solidària que atén entre 600 i 700 persones al mes, o la Oficina de Mediació Hipotecària que ha aturat 350 desnonaments, s’ha decidit impulsar un nou Acord, que compti amb un ampli consens i participació de les institucions, grups polítics, agents socials i entitats del municipi. L’objectiu es sumar esforços, visions i experiències diferents que contribueixin a generar accions per combatre la situació de pobresa i el desmantellament de l’estat del benestar que està generant la crisi econòmica.

A més de les polítiques socials, el nou govern municipal posarà en marxa en matèria econòmica una iniciativa per facilitar el pagament dels tributs i impostos, donant l’opció de redistribuir la seva liquidació en 12 mensualitats. Es tracta d’una mesura social ajustada als temps per facilitar l’economia familiar així com millorar la gestió interna del consistori.

Pel que fa a la reactivació econòmica, s’amplia el termini fins el 2016 per sol•licitar els ajuts de la ‘Quota zero’, enfocats a promocionar qualsevol activitat empresarial al municipi que es posi en marxa per part de persones a l’atur, com persones que estan treballant però volen emprendre un projecte personal.  Els ajuts són del 100% en impostos com ara l’IBI, el de vehicle de tracció mecànica, i en taxes com la recollida de residus comercials, la d’ocupació de terrenys d’ús públic o la de serveis urbanístics, a més de la bonificació parcial de l’impost de construccions, instal•lacions i obres.

Per altra banda, en relació a la voluntat de potenciar les polítiques de transparència i governança, es crearà l’Oficina de Transparència.

En quan a projectes vinculats a la regulació de l’espai públic, s’iniciarà una prova pilot per implantar zones verdes d’estacionament al barri del Pedró per donar prioritat a l’aparcament dels residents a la zona, i s’estudiarà la possibilitat d’implantar-ho a la resta de la ciutat.

Cornellà de Llobregat, 1 de juliol de 2015

Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Departament de Premsa i Comunicació
Tlf: 93.377.02.12 / Fax: 93.377.88.00