El nou govern municipal de Cornellà potencia les àrees d’inversions i l’atenció a les persones

El nou govern municipal de Cornellà potencia les àrees d’inversions i l’atenció a les persones

L’equip presidit per l’alcalde Antonio Balmón està format pels 11 regidors del PSC

El govern municipal de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat per al mandat  2015-2019 ja ha pres forma, després de la constitució del nou ple el passat 13 de juny, i de l'aprovació del primer decret de delegacions de competències en els diferents regidors/regidores i les àrees que dirigiran cadascun.

De la nova organització municipal destaca una nova manera de determinar la responsabilitat política de les polítiques d’inversions, a través d’una àrea o una altra segons sigui el seu objectiu. Així mateix, es prioritza l’atenció a les persones, en especial buscant fer més incidència en temes relacionats en la protecció de la infància i l’adolescència, i es potenciaran les polítiques de transparència i governança, recollint interessos plantejats per la ciutadania i els compromisos del mateix equip de govern.

Aquest està de nou encapçalat per Antonio Balmón com a alcalde, i està format pels 11 regidors del PSC, el partit més votat a les darreres eleccions. A grans trets, les seves responsabilitats principals es distribueixen en sis àrees, encapçalades cadascuna per un tinent d’alcalde:

Espai Públic i Convivència - Antonio Martínez Flor
Innovació Urbana i Presidència - Emilia Briones
Territori i Sostenibilitat - Manuel Ceballos
Cultura i Igualtat - Rocío García
Economia i Governança - Sergio Fernández
Educació i Política Social - Montserrat Pérez

Tots aquests regidors i regidores, juntament amb l’alcalde, formaran part de la Junta de Govern Local. A més, José Manuel Parrado serà el regidor delegat de les àrees d’Acció Comunitària i Esports, mentre que les regidories de districte recauen en Aurora Mendo (el Pedró i la Gavarra), Mercedes Fernández (Centre, Riera i Almeda) i Enrique Vanacloy (Sant Ildefons i Fontsanta-Fatjó).

Noves responsabilitats

Les responsabilitats de les noves inversions estaran distribuïdes en tres àrees diferents: per un cantó, els grans projectes de transformació de la ciutat, estaran vinculades a l’àrea Innovació Urbana (el projecte Cornellà Natura, per exemple, o els temes relacionats amb la creació de districtes d’innovació social i urbana). En segon lloc, hi haurà les inversions en equipaments, que dependran del responsable de Territori i Sostenibilitat; i en tercer terme, aquelles inversions vinculades al dia a dia de la ciutat, estretament lligades al departament de Manteniment i Serveis, que correspondrà dirigir al responsable de l’àrea d’Espai Públic i Convivència.

S’intenta així establir una nova manera de treballar, i una nova manera de gestionar aquestes inversions, sovint despeses de gran abast i que serveixen per determinar com es planteja el futur de la ciutat.

En les polítiques d’atenció a les persones, i amb la intenció d’establir eines de prevenció i actuació referides a la protecció de la infància i l’adolescència, una sola àrea integra l’acció municipal en Educació, Polítiques de Família i Acció Social. Així mateix, des de la nova àrea de Cultura i Igualtat, que acull també les polítiques de Joventut, Patrimoni Cultural i Ciutat de la Lectura, se seguirà treballant en la promoció d’activitats d’oci a la ciutat i la seva difusió.

Finalment, cal destacar que en el nou organigrama guanya més pes l’àrea de Governança, vinculada a les polítiques de transparència, i des d’on es treballarà per donar forma a un nou sistema d’organització de l’Ajuntament per fer-lo més efectiu, més eficient i més modern. D’aquesta manera es vol respondre a una creixent demanda ciutadana, una ciutadania que està canviant en els darrers anys, i fa que, en conseqüència, l’administració també hagi de canviar.

Es donarà compte d’aquesta distribució de responsabilitats i la resta de delegacions i nomenaments en un ple extraordinari durant els propers dies.

Cornellà de Llobregat, 22 de juny de 2015

Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Departament de Premsa i Comunicació
Tlf: 93.377.02.12 / Fax: 93.377.88.00