Cornellà fraccionarà el pagament de l'IBI i altres taxes municipals en 12 terminis a partir de l'any vinent

Cornellà fraccionarà el pagament de l'IBI i altres taxes municipals en 12 terminis a partir de l'any vinent

La mesura es pren per facilitar la seva liquidació a totes les famílies, i només cal tenir domiciliats els rebuts.

A més, tots els tributs i taxes es congelen per al 2016, els contribuents pagaran el mateix que aquest any

L'Ajuntament de Cornellà permetrà fraccionar el pagament de l'IBI i altres tributs municipals en dotze terminis per facilitar als contribuents la seva liquidació. L'objectiu de la mesura és que els pagaments per concepte d'aquests tributs siguin menys quantiosos i distribuïts al llarg de l'any, facilitant d'aquesta manera que les famílies, especialment en el cas de l'IBI, no hagin de fer front a un únic pagament important. Fins ara, els impostos i taxes es podien pagar en sis fraccions, entre els mesos de juny i novembre.

Els tributs que es podran fraccionar en 12 terminis són, a més de l'Impost de Béns Immobles (IBI), l'Impost d'Activitats Econòmiques(IAE), la taxa de guals i reserva de la via pública, la taxa d'aprofitament de mercats, i la taxa per l'ocupació de terrenys públics (quioscos, etc.).

Per poder fraccionar el pagament, és imprescindible que els tributs estiguin domiciliats. Els contribuents que vulguin adoptar el canvi, poden demanar-ho a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (aportant el seu número de compte i el DNI), o bé per internet, a la pàgina http://tramits.cornella.cat/TramitsOnline.aspx

És necessari sol•licitar el fraccionament abans del 15 de desembre de 2015. Les persones que ja tenien domiciliat el pagament dels tributs en sis fraccions, també tenen l'opció de sol•licitar avançar al gener la liquidació del primer termini, i pagar la resta cada dos mesos. I si una persona no té encara domiciliats els tributs, pot acollir-se a aquesta nova modalitat de pagament des del moment en què sol•liciti la domiciliació.

Les persones que vulguin mantenir el mateix sistema de pagament que fins ara no han de fer cap tipus de gestió. L'Ajuntament ha iniciat una campanya informativa sobre l'aplicació de la mesura per assegurar que tothom està informat i resoldre qualsevol dubte al respecte. A més, per a qualsevol aclariment, es pot trucar al telèfon gratuït 900.211.985, de 9 a 20 hores.


Una enquesta dóna suport a la mesura

Durant el mes d'octubre, l'Ajuntament de Cornellà va plantejar a través del portal d'enquestes online Cornellà Opina (http://opina.cornella.cat) la possibilitat de fer aquest canvi, i el 60% de les 848 persones que hi van prendre part van respondre afirmativament a la mesura.

Cal recordar que tant l'IBI com la resta d'impostos i taxes municipals es congelaran per a 2016, segons la proposta d'ordenances fiscals aprovades inicialment en el darrer ple municipal. També, a banda del fraccionament, l'Ajuntament de Cornellà continua oferint ajuts directes a les famílies més desfavorides per a liquidar l'Impost de Béns Immobles.

Així mateix, per a l'any vinent es preveu mantenir els ajuts per als emprenedors, coneguts com a "Quota Zero", i ampliar-los a noves activitats econòmiques. Aquests ajuts comprenen el 100% de bonificació en impostos com ara l'IBI, el de construccions i obres o el de vehicles, i taxes com les de recollida de residus o de serveis urbanístics, entre d'altres.

Les ordenances per a 2016 també inclouen la concessió d'ajuts per a pagar l'IBI dels edificis i béns inclosos al Catàleg del Patrimoni Històric, Artístic i Arquitectònic de Cornellà, que s'adequïn a les condicions d'ús i conservació establertes a la normativa del pla especial, o que hagin realitzat una intervenció de conservació i millora dels béns protegits. Els ajuts arribaran fins al 95% de la quota de l'impost, i la convocatòria es concretarà durant el primer trimestre.

Finalment, s'ha aprovat que en els preus públics per a l'exercici 2016/2017 s'introdueixi una proposta de tarifació social dels serveis.


Cornellà de Llobregat, 18 de novembre de 2015

.