Cornellà va destinar l'any passat 285.000 euros a ajuts menjador per a escolars

Cornellà va destinar l'any passat 285.000 euros a ajuts menjador per a escolars

L'Ajuntament aplica un protocol que ha permès detectar 937 casos d'insuficiència alimentària durant 2015

Durant l'any 2015, l'Ajuntament de Cornellà ha concedit 937 ajuts de menjador per a infants en situació d'insuficiència alimentària, casos detectats gràcies a l'aplicació d'un protocol local específic. Els ajuts, 848 concedits a infants de primària, i 89 a nens i nenes de les escoles bressol, han ascendit a 284.938 euros.

L'Ajuntament de Cornellà aplica el protocol de detecció i atenció de situació d'insuficiència alimentària en infants i adolescents, a través de les àrees d'Educació i de Política Social, per facilitar la detecció i especialment l'atenció d'aquests casos a la ciutat.

D'aquesta manera, quan es detecta que les necessitats alimentàries d'un infant o adolescent no són suficientment ateses, de manera regular i permanent, pels membres de la unitat familiar amb qui convisqui, s'activa el protocol per tal que rebi un suport addicional. Aquest suport consisteix en ajuts directes per fer ús dels serveis de menjador escolar, i així garantir al menor un mínim d'un àpat complet i equilibrat al dia.

La detecció es pot realitzar per part dels professionals dels Serveis Socials Bàsics, als centres educatius, als centres sanitaris o altres agents del territori. Per exemple, si durant el període lectiu l'escola detecta un alumne amb indicis d'una alimentació deficient, segons el protocol el director ho comunicarà a la direcció dels Serveis Socials Municipals i a la direcció del departament municipal d'Educació.

D'altra banda, si es valora que la situació d'insuficiència alimentària estigui relacionada amb un cas de negligència o desprotecció, i no únicament per manca de recursos econòmics, aleshores es tracta d'una problemàtica diferent, i en aquest cas, des dels Serveis Socials Bàsics es passaria a aplicar el protocol d'atenció a situacions de maltractament infantil.

El protocol de detecció i atenció que aplica l'Ajuntament de Cornellà respon als criteris definits per la Generalitat de Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i Associació Catalana de Municipis (ACM), i la seva implantació va ser recomanada pel Síndic de Greuges de Cornellà en el seu darrer informe anual.

 

 

Cornellà de Llobregat, 3 de març  de 2016

Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Departament de Premsa i Comunicació
Tlf: 93.377.02.12 / Fax: 93.377.88.00