Més de 50 persones s’acullen a realitzar  treballs comunitaris com a sanció per incivisme

Més de 50 persones s’acullen a realitzar  treballs comunitaris com a sanció per incivisme

15 persones ja han començat aquest mes a realitzar tasques de neteja de l’espai públic o voluntariat social per no haver de pagar les multes

Durant el 2015 s’han registrat a Cornellà més de 2.400 multes per accions considerades incíviques, com ara portar el gos deslligat, fer pintades o consumir begudes alcohòliques a la via pública, entre d’altres

Per primera vegada a Cornellà, 15 persones sancionades per incivisme han començat aquest més d’abril a realitzar tasques en benefici de la comunitat per esmenar la infracció comesa, a part de rebre formació en matèria de civisme. Segons el tipus de sanció que han comès han de dedicar entre 20, 40 o 100 hores a realitzar tasques d’interès públic i social com neteja de l’espai públic (grafits i pipicans), treballs de neteja a la llera del riu, voluntariat social, etc.

L'Ajuntament de Cornellà va modificar l’Ordenança General de Convivència Ciutadana el 2014 per incorporar aquest programa que permet substituir les multes per actes incívics  amb treballs socials. La mesura té com objectiu aconseguir que la persona sancionada reflexioni sobre les conseqüències de les seves accions, a nivell personal i a nivell de la comunitat, fomentant un canvi d’actitud i millorant la cohesió social. Els tipus de denúncies contemplades a les ordenances municipals, susceptibles a substitució per treballs comunitaris, són les que afecten a la convivència, la neteja i a la tinença d’animals.

L’Ajuntament estudia cada petició rebuda i determina, depenent de la sanció i la predisposició de la persona, les sessions formatives obligatòries, la reparació dels danys i les gestions a realitzar per a la comunitat. El barem d’hores de treball depèn del tipus de sanció: per una sanció lleu s'han de fer 20 hores de treballs comunitaris; 40 hores, per una infracció greu; i 100 hores, per una molt greu. En aquests moments ja hi ha 40 persones més que s’han acollit a aquesta possibilitat per esmenar la seva infracció i que s’incorporaran properament al programa. 

La voluntat del consistori és actuar fermament contra l’incivisme, impulsant campanyes per conscienciar la població del que costa mantenir la ciutat i promovent un ús responsable dels equipaments. L’objectiu és oferir alternatives educatives que permetin reconduir les conductes incíviques o transgressores i fer front als actes vandàlics contra els bens comuns.

L'Ordenança de Convivència es va actualitzar durant el ple municipal celebrat el 30 d’octubre de 2014, d’una banda, per oferir com a novetat la possibilitat de substituir les sancions per treballs en benefici de la comunitat i, d’altra banda, endurint-ne algunes sancions, per tal d’actuar amb major rotunditat davant actes incívics producte de nous hàbits socials.

Un dels articles modificats feia referència a la prohibició total i expressa del consum de begudes alcohòliques en la via pública i espais públics. L'ordenança municipal preveu sancions de 300 a 700 euros per consum d'alcohol al carrer. L’any passat es van registrar 2.413 sanciones (que van suposar 302.589 euros) per accions considerades incíviques. Les infraccions més freqüents van ser per consumir begudes alcohòliques a la via pública, portar el gos deslligat i sense identificació censal o alterar l’ordre i embrutar la via pública.
També, per conscienciar la població de la importància de mantenir els béns públics, promoure un ús racional i responsable dels equipaments, l’Ajuntament va posar en marxa al 2012, una campanya informativa sobre el cost de manteniment dels equipaments municipals i els serveis que s'ofereixen a la ciutat, alhora que es fomenta la transparència municipal en la gestió.

 

Cornellà de Llobregat, 18 d'abril  de 2016

Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Departament de Premsa i Comunicació
Tlf: 93.377.02.12 / Fax: 93.377.88.00

Tornar