L’Ajuntament de Cornellà destinarà més d’1 milió d’euros del pressupost d’inversions del 2017 a projectes proposats per la ciutadania

L’Ajuntament de Cornellà destinarà més d’1 milió d’euros del pressupost d’inversions del 2017 a projectes proposats per la ciutadania

La iniciativa forma part del projecte de pressupostos participatius que impulsarà el consistori per al proper exercici

Durant el mes de maig s’estan fent sessions informatives obertes a tots els ciutadans i ciutadanes a les associacions de veïns i els consells de participació per explicar el procés

Els ciutadans i ciutadanes podran presentar els seus projectes durant el mes de juny a través de la plataforma http://pressupostosparticipatius.cornella.cat

L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat obrirà a la participació ciutadana una part del pressupost d’inversions de 2017, dins del projecte de pressupostos participatius que posa en marxa amb l’objectiu d’incentivar la intervenció de la ciutadania en la gestió municipal, des de la coresponsabilitat, i contribuir a una eficaç planificació dels recursos municipals.

El consistori té previst destinar als pressupostos participatius 1.058.450 euros, quantitat que es correspon al 25% del total d’inversions de l’exercici anterior. D’aquesta quantitat, més del 60% serà per a propostes localitzades als barris i prop del 40% a propostes que englobin tot el municipi. Els ciutadans i ciutadanes podran proposar i presentar iniciatives per al seu barri o per al conjunt de la ciutat.

Centre...................105.600
Riera......................60.000
Almeda...................60.000
Sant Ildefons.........169.800
Gavarra-Lindavista.150.000
Pedró......................60.000
Fontsanta-Fatjó........60.000

El procés de participació constarà de tres fases. La primera, amb una part informativa oberta a la ciutadania en les diferents associacions de veïns, els consells de participació i  el Consell de Ciutat durant el mes de maig, i una altra part, al juny, amb l’obertura del període de presentació de propostes. Per participar-hi només caldrà està empadronat a Cornellà com a mínim un any, ser major de 16 anys i estar enregistrat a la web http://pressupostosparticipatius.cornella.cat . Cada persona podrà presentar un màxim de dues propostes, seguint uns criteris d’obligat compliment i sempre emmarcades en l’àmbit d’inversions, és a dir, tot allò que l’Ajuntament pot construir o adquirir.

Les inversions que es proposin podran ser de qualsevol tipologia (cultural, social, esportiva, educativa, mediambiental...). Es facilitarà la participació en línia a tota la població, habilitant punts de suport digital on comptaran amb l’ajuda d’una persona per resoldre dubtes durant el procés.

La segona fase serà la de valoració de les propostes presentades. Una comissió de tècnics de l’Ajuntament s’encarregarà de validar tècnicament, jurídicament i econòmicament els projectes i aprovarà aquells que siguin viables i legals, per finalment sotmetre’ls a votació popular a partir de setembre, la tercera i última fase del procés.

Per votar els projectes que superin la fase selectiva, els requisits seran els mateixos que els indicats per fer propostes. Qualsevol persona pot votar les propostes a nivell de ciutat, però només podrà votar les corresponents al seu barri. En total, podrà emetre 3 vots. La incorporació de les propostes a l’expedient del Pressupost Municipal 2017, vindrà determinada per la dotació econòmica màxima prevista per a cada àmbit territorial i el número de vots, tenint en compte que sigui suficientment significatiu, tenint com a referència el nombre de persones que participin en el procés.

Nova proposta de ‘Mesures de Governança’

Els pressupostos participatius són fruit de l’acord aprovat per Junta de Govern Local el març de 2015 per estudiar noves propostes de ‘Mesures de Governança’ i continuar així, desenvolupant projectes encaminats a incentivar la intervenció i participació de la ciutadania, tal i com es venia fent en els darrers anys, amb la creació de la figura del Síndic de Greuges de Cornellà, l’impuls del Consell de Ciutat, la posada en marxa de la plataforma Cornellà Opina o el canal de comunicació amb la població A prop teu, entre d’altres.

L’objectiu d’obrir a la participació el pressupost és fomentar la transversalitat dins de l’Ajuntament com a forma d’organització municipal, alhora de promoure una eina que permeti tant conèixer quines són les necessitats i prioritats de la població per planificar els recursos municipals, com millorar l’eficiència i la transparència en la gestió.

Cornellà de Llobregat, 17 de maig  de 2016

Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Departament de Premsa i Comunicació
Tlf: 93.377.02.12 / Fax: 93.377.88.00

Tornar