Es paralitzen a Cornellà 354 desnonaments a partir de la intervenció municipal i l'oficina de mediació hipotecària

Es paralitzen a Cornellà 354 desnonaments a partir de la intervenció municipal i l'oficina de mediació hipotecària

L'Oficina de Mediació Hipotecària ha aconseguit aturar la meitat dels casos atesos entre 2013 i 2015

L'Ajuntament de Cornellà, a través de l'Oficina de Mediació Hipotecària de Cornellà, creada el 2013, i des de la posada en marxa ha atès un total de 693 casos de desnonaments hipotecaris i arrendataris (en col·laboració amb els Serveis Socials municipals).

Segons dades judicials, de la totalitat dels expedients oberts, s'han aconseguit paralitzar 354 desnonaments, la qual cosa suposa el 51% respecte als casos atesos. D'aquest prop de la meitat han estat per falta de pagament de la hipoteca i l'altra 50% per impagament de lloguers.
L'Ajuntament de Cornellà va posar en marxa l'Oficina de Mediació Hipotecària al juliol de 2012, fent realitat un dels compromisos subscrits a l'Acord Social Contra la Crisis 2012-2015. El seu objectiu és intercedir entre les entitats financeres i les famílies que no poden fer front al pagament de la seva hipoteca, especialment, trobar fórmules que evitin la pèrdua de la llar per part de les famílies afectades.
L'Oficina de Mediació Hipotecària funciona gràcies a un conveni de col•laboració amb la Federació d'Associacions de Veïns de Cornellà (Favco). Està situada a la seu de l'Oficina de l'Habitatge de Cornellà, al carrer Albert Einstein, 47-49, on s'unifiquen tots els serveis ofertats per l'Ajuntament de Cornellà en matèria d'habitatge a la ciutat.

Una ordenança permetrà penalitzar amb multes als gran propietaris

En el ple del mes de juliol, l'Ajuntament va aprovar inicialment una ordenança municipal per tal de regular el sistema de sancions als grans tenidors d'habitatges buits (tant entitats financeres com particulars), seguint els criteris que marca la Llei del Dret a l'Habitatge de Catalunya. Amb aquesta mesura el consistori fa un pas més per fer front a la problemàtica de l'habitatge, que s'ha vist agreujada per la crisi econòmica amb la reducció contínua de la renda disponible de les famílies, provocant que moltes d'elles no puguin cobrir necessitats bàsiques com l'habitatge. Una realitat que contrasta amb la d'entitats financeres i propietaris que disposen d'habitatges sense ús.
L'ordenança preveu instar als tenidors de pisos a què els ocupin en el termini d'un mes o bé que els cedeixin a l'administració perquè els hi pugui gestionar en règim de lloguer social. Si les entitats o propietaris es neguen, el consistori imposarà sancions per import de 3.000 euros en un primer moment, es pot incrementar fins als 9.000 euros en cas de mantenir la irregularitat.
En l'actualitat a Cornellà hi ha, segons l'Agència Catalana d'Habitatge, 259 pisos buits en mans dels grans tenidors, dels quals ja s'han inspeccionat 128. Segons la valoració tècnica només 30 d'aquests habitatges porten més de 2 anys desocupats, el criteri que marca la Llei de l'Habitatge per poder sancionar als seus respectius propietaris.

 

 

Cornellà de Llobregat, 13 de setembre de 2016
Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Departament de Premsa i Comunicació
Tlf: 93.377.02.12 / Fax: 93.377.88.00