L'us de la plataforma A Prop Teu es consolida com a eina de codisseny de l'espai públic durant 2016

L'us de la plataforma A Prop Teu es consolida com a eina de codisseny de l'espai públic durant 2016

07.02.2017

Mitjançant la plataforma A Prop Teu, durant 2016 han arribat un total de 1.298 incidències a l'Ajuntament de Cornellà. D'elles, un total de 916 ja han estat resoltes: es tracta de col•laboracions directes de la ciutadania perquè l'Ajuntament pugui actuar amb rapidesa en la reparació o millora de l'espai públic -la majoria-, o per solucionar qualsevol incidència relacionada amb la seguretat, la salubritat o la convivència.

Respecte a altres anys, augmenta especialment l'ús de Twitter com a via de comunicació, i també dels formularis del web www.apropteucornella.cat per comunicar incidències. De les incidències pendents, la majoria (246) estan en tràmit, per la qual cosa previsiblement s'acabin incorporant a la xifra de temes resolts, que serien un 90% del total de comunicacions rebudes.

A Prop Teu permet que els habitants de la ciutat avisin a l'Ajuntament de qualsevol incidència sobre espai públic, seguretat i convivència a Cornellà, a través de les xarxes socials o dels formularis de la web, que són més específics. És un canal directe de comunicació amb la ciutadania que fomenta la seva participació en el codisseny de l'espai públic.

La ciutat està dividida en més de trenta petites àrees, cadascuna responsabilitat d'un regidor, que tramita la resposta en el menor temps possible. Aquesta via directa de comunicació permet al Consistori detectar noves necessitats a la ciutat plantejades directament pels seus veïns i veïnes, i impulsar microactuacions o reparacions de millora de l'entorn urbà, així com engegar processos de mediació veïnal.

 

Número total

d'incidències

 
2013 799
2014 689
2015 1021
2016 1298


La tecnologia facilita una nova manera de gestió

Del total d'incidències plantejades per la ciutadania durant 2016, el 60% es van transmetre via web, el 14% mitjançant Twitter, el 12% per correu electrònic i el 4% per Facebook. I pel que fa a la temàtica, principalment es refereixen a manteniment de l'espai públic (57%) i seguretat ciutadana (22%).

Les incidències arriben a un gestor que les deriva al departament tècnic corresponent i al regidor o regidora responsable de l'àrea sobre la qual es realitza la consulta o proposta. Un cop analitzat i comprovat cada cas, els departaments elaboren una proposta de resposta, amb la qual el regidor responsable de cada àrea es posa en contacte amb l'usuari.

La plataforma A Prop Teu es va posar en marxa el 2013 i des de llavors ja ha tramitat més de 3.800 incidències.


Cornellà de Llobregat, 07 de febrer 2017
Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Departament de Premsa i Comunicació
Tlf: 93.377.02.12 / Fax: 93.377.88.00