Cornellà dóna suport a un canvi legislatiu per lluitar contra l'ocupació d'habitatges per part de màfies

Cornellà dóna suport a un canvi legislatiu per lluitar contra l'ocupació d'habitatges per part de màfies

L'Ajuntament de Cornellà ha aprovat donar suport a la iniciativa de modificar la normativa per recuperar pisos ocupats il•legalment, en els termes que han proposat recentment membres del Col•legi d'Advocats de Barcelona. La moció va ser presentada al ple municipal pel grup del PSC.

Si aquesta modificació es portés a terme per part del Govern de l'Estat, permetria actuar contra els grups organitzats (màfies) que, amb la finalitat d'extorsionar econòmicament a famílies en situació vulnerable i especular amb l'habitatge, ocupen pisos il•legalment -i sovint amb mètodes violents i intimidatoris- per rellogar-los i treure un benefici econòmic. Aquesta pràctica ha sortit a la llum recentment en els mitjans de comunicació i en diverses ciutats; en ocasions, han estat ocupats pisos de caràcter social en l'última fase de les obres, poc abans de ser lliurats als seus propietaris.


A més de l'alarma social que generen, aquestes ocupacions provoquen, freqüentment, greus conflictes de convivència amb la resta de veïns, a banda de comprometre econòmicament els propietaris, que poden dependre d'aquest habitatge per a la seva subsistència.
La modificació de la Llei d'Enjudiciament Civil consisteix a incorporar un incís que permeti desallotjar i recuperar immediatament la possessió d'un habitatge sempre que els seus propietaris (o usufructuaris) siguin persones físiques, entitats socials o administracions públiques amb habitatges socials. Així, mitjançant un acte judicial, el tribunal podria acordar la immediata entrega del pis al demandant. Actualment, per desallotjar un pis, cal que un tribunal dicti l'ordre després d'un procediment judicial que, segons les circumstàncies, pot allargar-se durant mesos.
La moció també recull que l'Ajuntament es presentarà com a demandant cooperador amb les persones afectades a la ciutat de Cornellà que es trobin en les circumstàncies esmentades.

 

 

 


Cornellà de Llobregat, 3 d'abril de 2017
Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Departament de Premsa i Comunicació
Tlf: 93.377.02.12 / Fax: 93.377.88.00