L’Ajuntament de Cornellà retira 49 plaques franquistes d’habitatge

L’Ajuntament de Cornellà retira 49 plaques franquistes d’habitatge

La iniciativa sorgida a proposta de l’Associació de la Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat  va ser refrendada pel Ple Municipal.

Les plaques s’han retirat amb el consentiment de les respectives comunitats de veïns.

L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat ha retirat 49 plaques del Ministeri de l'Habitatge franquista que hi havia en edificis de la ciutat i que contenien el símbol del jou i les fletxes que identificava el “Instituto Nacional de la Vivienda Española”, organisme pertanyent a la Dictadura Franquista.

La retirada es porta a terme en compliment de l’establert a la Llei 52/2007 de 26 de desembre, de la Memòria Històrica, que ha estat complementada a nivell autonòmic per la Llei 13/2007 de 31 d’octubre del Memorial Democràtic, i de la iniciativa aprovada pel Ple Municipal de 26 de novembre de 2015, a proposta de l’Associació de la Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat, que promou la supressió a l’espai públic de símbols que facin referència a la Dictadura Franquista. Un període de la nostra història en el qual els valors democràtics i el respecte a la igualtat i la llibertat van ser totalment anul·lats de la vida pública.   
 
Per tant, atenent a les lleis que intenten retornar el respecte a aquells que van patir la repressió i la violència del Franquisme, l’Ajuntament, mitjançant el Servei de Mediació Ciutadana, va iniciar un procés per dirigir-se, tant personalment com mitjançant carta, a les 49 comunitats de veïns, per demanar la seva col·laboració i permetre la retirada de la placa de la seva façana, sense que això suposés cap cost per a la comunitat. La resposta va ser favorable i actualment totes les plaques han estat retirades de les façanes.

Sota aquest mateix criteri, s’ha canviat el nom de dos carrers: els anomenats Almirall Vierna i Víctor Pradera ara són Camí Vell de Sant Boi i Can Rosés, respectivament.

Cornellà de Llobregat, 28 de juliol de 2017
Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Departament de Premsa i Comunicació
Tlf: 93.377.02.12 / Fax: 93.377.88.00