Passos de vianants amb colors vius al voltant de les escoles de Cornellà, per conscienciar en seguretat viària

Passos de vianants amb colors vius al voltant de les escoles de Cornellà, per conscienciar en seguretat viària

Està previst senyalitzar els passos de vianants de major utilització a l’entorn de cadascuna de les 21 escoles i 8 escoles bressol.

L’Ajuntament de Cornellà està pintant amb colors vius i reforçant la senyalització horitzontal dels passos de vianants més propers a les escoles de la ciutat, tant per minimitzar els riscos, com per conscienciar la població (conductors i vianants) de l’atenció que cal posar a l’hora de creuar el carrer en qualsevol altre moment o lloc de la ciutat.

A més de repintar les bandes horitzontals (dels passos zebra) o daus en color blanc com és normatiu, els espais lliures s’estan pintant de colors vius i llampants amb pintura antilliscant. D’aquesta manera, els conductors veuran de forma cridanera que s’apropen a una zona especial i que per tant han d’extremar la precaució.

Aquesta novetat es complementarà amb bandes limitadores de velocitat, el missatge “Mira sempre →” escrit a la primera banda horitzontal del pas zebra (en aquest cas adreçat als vianants) i el senyal vertical “Atenció Zona Escolar” sobre groc reflectant. Així, s’actua sobre la conscienciació de conductors i vianants, i sobre l’escenari de la mobilitat (la via pública), amb la premissa que s’ha de protegir el dèbil, que és el vianant.

Està previst senyalitzar els passos de vianants de major utilització a l’entorn de cadascuna de les 21 escoles i 8 escoles bressol de la ciutat, encara que cada cas concret és específic pel que fa al tipus de carrers que donen accés al centre, el número de passos que se senyalitzen, o bé si hi ha previstes properament obres de més abast.

L’objectiu és reduir al mínim l’accidentalitat en els passos de vianants, tenint en compte que en una ciutat densa, com és Cornellà, hi ha d’haver moltes situacions de convivència i interacció entre la mobilitat rodada i la mobilitat a peu. El risc d’aquesta interacció són els atropellaments; encara que, per les característiques de l’urbanisme de ciutat, generalment tinguin conseqüències lleus, sempre és preocupant la seva existència.

La Guàrdia Urbana de Cornellà ha apreciat que es poden produir a qualsevol lloc de la ciutat (no hi ha punts de concentració d’atropellaments), generalment la causa són badades del vianant (que no mira adequadament quan irromp a la calçada; s’ha de mirar sempre, fins i tot quan hi ha preferència), que també poden succeir als passos de vianants, i que la població de risc són els infants i la gent gran.

Precisament, l’actuació als accessos als col·legis permet arribar a més població de risc, tant senyalitzant aquell pas de vianants en concret, com fent-los arribar missatges que els ajudin a ser conscients del problema en qualsevol altre lloc o moment del dia.

Conscienciació i educació en seguretat viària

La Guàrdia Urbana de Cornellà realitza des del curs 1983-1984 activitats d’educació vial a les escoles de la ciutat. Ofereix diferents activitats segons  l’etapa escolar, que cada centre pot consultar i concertar a través de l’apartat de Propostes educatives de la web municipal.

Aquest curs passat 2016-2017 s’han impartit un total de 268 hores lectives als centres escolars, més 1,5 hores en una obra de teatre a l’Auditori de Cornellà, repartides de la següent manera:

•    Educació per a la mobilitat segura I, 238 hores i 2275 participants (adreçada a alumnes de 2n, 4t i 6è de Primària).
•    Educació per a la mobilitat segura II, 24 hores i 720 participants (adreçada a alumnes de 4t d’ESO).
•    Game Over, no te la juguis!, 6 hores i 180 participants (adreçada a alumnes de final de cicle de Batxillerat i Cicles formatius).
•    Canvi de Marxa, 1,5 hores i 444 participants (obra de teatre adreçada a alumnes de Batxillerat i Cicles formatius).
 
Així mateix, s’han fet xerrades de sensibilització dirigides a gent gran  sobre la importància de respectar les normes de circulació com a forma de prevenció d’accidents en l’àmbit urbà.

D’altra banda, és evident que la pacificació del trànsit, creant zones excloses a la circulació, de prioritat invertida o zones 30, també contribueix de manera directa a la disminució de l’accidentalitat genèrica. Ja s’han pres algunes mesures en aquest sentit en diversos carrers de Cornellà i altres estan projectades a mig termini.

Cornellà de Llobregat, 6 de setembre de 2017
Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Departament de Premsa i Comunicació
Tlf: 93.377.02.12 / Fax: 93.377.88.00