La ciutadania de Cornellà posa un 6,4 a la gestió municipal i millora la nota de fa quatre anys

La ciutadania de Cornellà posa un 6,4 a la gestió municipal i millora la nota de fa quatre anys

Dos terços dels enquestats associen Cornellà al concepte de bona qualitat de vida

Viure a Cornellà és molt satisfactori o satisfactori per nou de cada deu persones que hi habiten, segons una enquesta encarregada per l'Ajuntament de Cornellà. Tres quartes parts de totes elles consideren que la ciutat té molta vida, i dos terços del total també associen Cornellà a "qualitat de vida".

Aquestes opinions formen part de l'enquesta elaborada per conèixer què pensen els i les cornellanencs sobre la seva ciutat, el seu barri, els equipaments, oferta d'activitats i de la gestió municipal, que renova les dades d'una altra de similar publicada fa quatre anys.

L'aspecte més ben valorat de Cornellà segons les persones entrevistades són els seus mitjans de transport (que repeteixen primer lloc), que "té de tot" (concepte referit a l'oferta de serveis i equipaments, comerç, etc.), la gent i l'ambient, així com els parcs i zones verdes. Els aspectes que s’emporten pitjor nota són la neteja, la inseguretat i l'atur, tot i que aquest últim descendeix molt respecte del 33% de enquestats que l’esmentaven l’any 2014. I cal destacar l'augment significatiu de la preocupació per l'accés a l'habitatge: més del triple de persones l'esmenten, fins a un 8,3% del total.

De totes maneres, les principals demandes de la ciutadania respecte de la gestió municipal tornen a ser fomentar les polítiques d'ocupació, augmentar les ajudes socials i econòmiques, i augmentar la proximitat de l'administració. Amb tot, els enquestats posen un 6,4 de nota mitjana a la gestió municipal, millorant el 6,0 de l'enquesta anterior.

L'estudi s'ha realitzat amb la finalitat de dotar de major transparència a la gestió de l'administració municipal, i en el marc del programa Govern Obert, facilitar aquesta informació de manera pública a tothom. Respon a un treball de camp realitzat durant el mes de febrer de 2018, amb 600 entrevistes presencials en el domicili assistides per ordinador, a càrrec de l'empresa Gesop.

L'enquesta completa es pot consultar a http://governobert.cornella.cat, amb molts més detalls i dades, respostes per barris, edat, sexe, etc.

Grau de satisfacció viure a Cornellà
Els que estan "satisfets" o "molt satisfets "de viure a Cornellà suposen un 88,3% de tots els entrevistats: pràcticament, nou de cada deu. A més, són optimistes: un 34,7% creu que la ciutat ha millorat en l'últim any, contra el 16,2 que creu que ha empitjorat; i en el futur, un 43,8%, creu que millorarà, i només un 9,5 pensa que la situació empitjorarà.

Un 6,4 de mitjana a la gestió municipal
La mitjana de la nota de la gestió municipal és de 6,4, amb una gran majoria d'enquestats que s'inclina per l'aprovat (5 i 6) o notable (7 i 8). Un El 44,5% troba bona o molt bona aquesta gestió, per un 38,5% que la considera "normal". Els enquestats més crítics són els dels barris Centre i Almeda.

Identificació amb Cornellà
A la pregunta "Vostè se sent molt, bastant, poc o gens identificat amb la ciutat de Cornellà?", el 83,5% respon de forma positiva. A destacar que aquest percentatge és més significatiu entre els homes, entre les persones de més de 60 anys, i és més gran en els barris d'Almeda i Riera.

Bona valoració del projecte Ciutat de la Lectura
També s’ha consultat la notorietat, ús i valoració dels diferents equipaments i serveis municipals. Els més ben valorats són la biblioteca Marta Mata (amb un 8,3), seguida de la biblioteca Sant Ildefons i la Central (un 8,2 cadascuna). La ciutadania valora positivament el projecte Ciutat de la Lectura.
   
També obté un 8,2 el Citilab-Cornellà, amb un 8,1 es queden el Museu de Matemàtiques i el Museu Palau Mercader, que és l’equipament que més persones enquestades han utilitzat (el 77,5%), així com el més conegut (el 93% del total manifesten que el coneixen).

 

Cornellà de Llobregat, 5 de juny  de 2018
Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Departament de Premsa i Comunicació
Tlf: 93.377.02.12 / Fax: 93.377.88.00