La Generalitat invertirà 6 milions d'euros en equipaments a Cornellà en el marc del Pacte de salut i benestar

La Generalitat invertirà 6 milions d'euros en equipaments a Cornellà en el marc del Pacte de salut i benestar

L’acord també inclou accions per a revertir les conseqüències de la crisi i per a lluitar contra les desigualtats, des de la proximitat i la integració de serveis

14.02.2019

El Departament de Salut de la Generalitat, el Servei Català de la Salut (CatSalut) i l’Ajuntament de Cornellà han signat un conveni per desenvolupar actuacions conjuntes de millora de la salut i el benestar de la població d’aquesta localitat. L'acord l’han signat aquest matí al Castell de Cornellà la consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, el director del CatSalut, Adrià Comella i l'alcalde de Cornellà, Antonio Balmón.

Aquest conveni contempla el compromís de treballar conjuntament per optimitzar la qualitat dels serveis i de l’atenció sanitària prestada a la ciutat mitjançant la materialització d’un programa d’actuacions per al període 2019-2021, incloent la creació o renovació de tres grans equipaments.

Es tracta, en definitiva, d’un document d’interessos comuns per millorar la salut i el benestar de la població de Cornellà, incidint especialment en les conseqüències de la crisi econòmica i la lluita contra les desigualtats, des de la proximitat i la integració de serveis.

La consellera Vergés ha emfatitzat que el conveni esdevé un “pacte robust i exemplar” de com posar les persones i les seves necessitats al centre de les polítiques públiques. “Més enllà de les inversions en infraestructures, pactes de ciutats com aquest ens permeten introduir àmbits com el de la salut mental, seguir integrant l’atenció social i sanitària i vetllar per l’atenció comunitària, en col·laboració entre administracions”, ha afegit la titular de Salut. Per la seva banda, el director del CatSalut ha remarcat que avui “és un dia important per a la salut i per a Cornellà”, donat que el conveni està garantit tècnica i financerament. Per últim, l’alcalde Balmón ha assegurat que el pacte “ens permet consolidar dos serveis a la ciutat, com són els d’urgències i rehabilitació, i també contribueix a millorar les condicions de prestació d’altres serveis més específics, com és l’ASSIR o l’atenció a la salut mental”, entre d’altres.

Noves infraestructures

Pel que fa a la millora de les infraestructures, per al període 2019-2021, el CatSalut inclourà en el Pla d’Execució d’Inversions en Infraestructures Sanitàries un conjunt d’actuacions amb una inversió estimada global de 5,9 M€:

  •  Adequació com a Centre d’Urgències d’Atenció Primària un local de l’avinguda Salvador Allende, al costat de l’estació de metro de la Gavarra, i que substituirà l’actual CUAP ubicat al CAP Sant Ildefons. S’estima una inversió de 850.000 euros.
  • Ampliació i adequació del servei de rehabilitació del CAP Sant Ildefons, un cop alliberat l’espai del CUAP d’aquest edifici. S’estima una inversió de 600.000 euros.
  • Creació del nou CAP Cornellà, que substituirà el situat actualment al carrer Bellaterra. El nou centre, amb una inversió de 4,5 milions d’euros, comptarà amb els mateixos serveis que els actuals, inclosos els d’atenció clínica especialitzada (oftalmologia, dermatologia, cardiologia, etc.), els d’infermeria i els suports diagnòstics i sales de cures. Amb tot, aquest nou equipament inclourà l’ASSIR Cornellà (servei d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva), que ara es troba al carrer Mn. Jaume Solé.

En general, aquestes actuacions en matèria d’atenció primària i salut comunitària estan destinades a modernitzar els equipaments d’acord al creixement poblacional, a millorar la qualitat i la resolució i a potenciar les intervencions comunitàries. L’Ajuntament, segons el text del conveni, es compromet a posar a disposició del CatSalut els espais o terrenys de la seva titularitat que permetin materialitzar aquests projectes.

Fer front a l’impacte de la crisi

El pacte recull acords que van més enllà de la construcció d’equipaments de salut en el municipi. En aquest sentit, planteja com a eixos vertebradors:

  • Impulsar sinergies entre administracions públiques en el treball en xarxa amb l’objectiu de reduir les desigualtats en salut per raons de gènere, socials i econòmiques.
  • Potenciar la coordinació i integració de la salut comunitària que inclou la salut mental i l’atenció integrada social i sanitària.
  • Millorar la qualitat i el confort dels serveis sanitaris que es presten en el municipi.

El compromís és treballar conjuntament en desplegar estratègies d’intervenció en la comunitat, posant especial focus en les Àrees Bàsiques de Salut amb majors necessitats socials i desigualtats, ja sigui per raons socials, econòmiques o de gènere, així com en la població vulnerable i/o amb necessitats complexes.

En aquest sentit, destaca l’assignació econòmica addicional de 220.000 € que han rebut els quatre equips d’atenció primària (EAP) de la ciutat que tenen un entorn socioeconòmic més vulnerable i una necessitat de major finançament. Aquesta assignació addicional es va donar, per primera vegada, l’any 2017, per un import de 87.000 € i va ser incrementada el 2018 amb un import de 135.000 €. Són recursos consolidats i, per tant, es preveuen continuar assignant els propers anys.

D’altra banda, als quatre EAPS s’han destinat 249.000 € addicionals (105.000 € el 2017 i 143.000 € al 2018) per a la cobertura d’absències de professionals, per baixes laborals o necessitats especifiques de contractació de personal. A més, l’atenció primària de Cornellà també va rebre 11.000 € del Pla integral d'urgències de Catalunya (PIUC) que reforça els recursos assistencials habituals en les èpoques de més demanda d'atenció sanitària, com ara l’hivern.

El conveni també preveu constituir la Taula de salut i benestar que elaborarà un diagnòstic compartit amb perspectiva de gènere i prioritzarà intervencions en alimentació i hàbits saludables, salut sexual i afectiva, violència de gènere, programes per a famílies, drogues i altres addicions, etc.

Atenció a la salut mental

L’impacte de la crisi econòmica en els darrers anys ha afectat especialment l’àmbit de la salut mental, i concretament en relació a la salut mental dels col·lectius més vulnerables: infants, joves, gent, gran, població aturada, etc.

Les dues administracions col·laboraran en impulsar una Taula de Salut Mental, en projectes de prevenció, de participació activa de persones afectades i les seves famílies, en especial un model d’atenció comunitària que promoguin la seva inserció laboral i social, així com l’habitatge. També es treballarà en la lluita contra l’estigma amb la participació activa de persones afectades i les seves famílies, i es promocionaran accions relacionades amb la inserció social i laboral.

L’Ajuntament prioritzarà projectes en aquest àmbit mental, com ajudes a la Fundació Salut Mental Catalunya, a l’Oficina Tècnica Laboral (amb el suport de la Diputació de Barcelona), i a l’Associació de Familiars de Malalts de Salut Mental de Cornellà, que gestiona l’Espai 3 de la ciutat.

Integració de l’atenció social i sanitària

El conveni compromet les parts a desenvolupar un model d’atenció social i sanitària integrat, de forma conjunta i consensuada. Cal destacar la possibilitat d’activar recursos de suport social per part dels treballadors socials i sanitaris, d’acord amb els criteris dels Serveis Socials bàsics de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat.

El conveni és vigent fins al 31 de desembre de 2021, tot i que les administracions signants poden acordar prorrogar-lo fins a un màxim de quatre anys addicionals.

Antecedents de col·laboració

L’any 2008 ja es va formalitzar un conveni entre aquest Ajuntament i el Departament de Salut per millorar la qualitat de la xarxa sanitària de la ciutat. Principalment va incloure:

  • Centre ASSIR. Es va posar en marxa el CAP 8 de març, que va permetre unificar el servei ASSIR.
  • Consultori local Almeda (ABS Cornellà1). Es van ampliar espais.
  • CAP Martí Julià. Es van adequar els espais.

 

Cornellà de Llobregat, 14 de febrer de 2019
Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Departament de Premsa i Comunicació
Tlf: 93.377.02.12 / Fax: 93.377.88.00