Cornellà signa un conveni amb Gibaix per crear una xarxa d’instal·ladors solidària per a persones en situació de pobresa energètica

Cornellà signa un conveni amb Gibaix per crear una xarxa d’instal·ladors solidària per a persones en situació de pobresa energètica

31.10.2019

El conveni contempla fixar el preu de les revisions per emetre el Butlletí de Reconeixement d’Instal·lacions Elèctriques (BRIE) en 50 euros, quan el preu normal del mercat està entre els 150 i els 250 euros

També es fixarà un preu solidari per hora pels arranjaments, que suposarà una disminució del 32,4% sobre el preu del mercat

El conveni permetrà millorar les condicions de confort energètic de persones en situació de vulnerabilitat

L’Ajuntament de Cornellà ha signat un conveni amb l’Associació Professional d’Empresaris d’Electricitat, Fontaneria, Gas, Climatització i afins del Baix Llobregat (Gibaix) per a la creació d’una xarxa d’instal·ladors solidària amb l’objectiu de donar suport i millorar la qualitat de les llars de persones de la ciutat en situació de pobresa energètica.

El conveni estableix un protocol d’actuació que inclou un preu solidari fix de 50 euros (IVA inclòs) per a les revisions i l’emissió del Butlletí de Reconeixement d’Instal·lacions Elèctriques (BRIE). Aquests butlletins són un requisit obligatori que les companyies demanen abans de donar l’alta del subministrament a un habitatge i que té un preu de mercat que oscil·la entre els 150 i els 250 euros.

El conveni també estableix un preu solidari pels arranjaments, en cas que l’habitatge revisat necessiti treballs per assegurar el bon estat de les instal·lacions de subministraments bàsics de les llars. El preu en aquest cas serà de 23 euros/hora (IVA inclòs), un 32,4% inferior al preu de mercat.

L’Oficina d’Eficiència Energètica de Cornellà, juntament amb els Serveis Socials, seran els encarregats d’indicar les persones beneficiàries d’aquest conveni i derivaran a Gibaix els respectius expedients per realitzar els procediments de reconeixement i certificats que siguin adients. Serà l’Oficina l’encarregada de gestionar i valorar els informes emesos per Gibaix i iniciar les accions pertinents d’acord amb la legislació vigent.

Amb el conveni, Gibaix posa a disposició de l’Ajuntament la seva experiència, mitjançant el seu equip de professionals que treballen al Baix Llobregat des de fa més de quaranta anys.

L’objectiu de l’Ajuntament és oferir respostes a les persones i famílies que, pels seus ingressos econòmics, no poden fer front a les tarifes actuals de subministraments, així com a les despeses que comporten les diferents gestions administratives de les contractacions dels subministraments bàsics. El consistori treballa des de diversos fronts per modificar els efectes d’aquesta vulnerabilitat energètica i retornar a les persones el benestar i el confort energètics necessaris. Amb aquest objectiu, l’any 2016 es va crear l’Oficina d’Eficiència Energètica per atendre a les persones en situació de vulnerabilitat dins d’aquest àmbit.

Oficina d’Eficiència Energètica

L'Oficina d'Eficiència Energètica de Cornellà és un servei municipal ofert a partir del conveni marc signat entre l'Ajuntament de Cornellà i l'Àrea Metropolitana de Barcelona, amb l'objectiu de centralitzar el conjunt d'accions necessàries en l'àmbit de la reducció del consum energètic a la ciutat, així com per atendre els casos de pobresa energètica de la ciutat.

L’Oficina ofereix:
•    Servei d'ajuda, assessorament i acompanyament tarifari en cas de rebre un avís de tall d'aigua, llum o gas
•    Servei de promoció de l’eficiència energètica a les llars per tal de no malbaratar els recursos del planeta
•    Servei d’intervenció a les llars en situació de greu ineficiència energètica

En compliment de la Llei 24/2015 de 29 de juliol de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, aquests serveis es plantegen per a les famílies de la ciutat en situació de vulnerabilitat econòmica i energètica.

Des de la seva entrada en funcionament ha tramitat un total de 4.515 ajuts per al pagament de subministraments bàsics (aigua, llum i gas) a un total de 851 famílies de la ciutat en situació de vulnerabilitat econòmica i energètica. Així mateix, s’han realitzat més de 400 assessoraments energètics personalitzats, més de 460 tràmits de Tarifes socials d’aigua i llum i 100 auditories energètiques.

Cornellà de Llobregat, 31 d'octubre  de 2019
Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Departament de Premsa i Comunicació
Tlf: 93.377.02.12 / Fax: 93.377.88.00