L’Ajuntament de Cornellà demanarà tenir llicència administrativa als patinets i VMP per circular per la ciutat

L’Ajuntament de Cornellà demanarà tenir llicència administrativa als patinets i VMP per circular per la ciutat

24.02.2020

La proposta, que pretén garantir la seguretat viària i la protecció tant dels usuaris d’aquest vehicles com dels vianants, també preveu aplicar el major grau de sanció que les infraccions suposin

Des de principi d’any la Guàrdia Urbana ja ha interposat 74 denúncies a conductors de VMP per diferents infraccions de trànsit

L’Ajuntament de Cornellà està estudiant la possibilitat de requerir que els patinets i bicicletes disposin d’una llicència administrativa per poder circular pels carrers de la ciutat. L’augment d’accidents en què hi ha patinets implicats ha conduït a estudiar aquesta proposta, per garantir la seguretat viària i la protecció, en primer lloc dels mateixos usuaris de patinets i altres vehicles de mobilitat personal (VMP), i evidentment dels vianants i de la resta d’usuaris de la via pública.

El mes de setembre de 2019 es va aprovar la nova Ordenança Municipal de Circulació de Vehicles i Vianants, amb l’objectiu de modernitzar el text i, especialment, adaptar-lo a noves realitats com els vehicles de mobilitat personal, l’ús dels quals ha crescut de forma exponencial en els darrers anys.

Aquest creixement ha comportat que s’hagi detectat per part de la Guàrdia Urbana de Cornellà un augment important del nombre d’accidents en què hi ha patinets o altres VMP implicats. Durant l’any passat se’n van comptabilitzar un total de 34, mentre que es van realitzar 8 denúncies: en cinc  casos, per causes relacionades amb el consum d’alcohol (alcoholèmies positives, o negativa a realitzar la prova), una per no facilitar les dades en un accident, i les altres dues, per infraccions de trànsit.

El total de serveis relacionats amb VMP van ser de 82 durant l’any 2019, xifra que inclou els accidents, però també queixes, detecció d’anomalies, accions informatives...

De la campanya pedagògica a les sancions
Des del moment d’aprovar la nova ordenança i fins a finals de 2019 la Guàrdia Urbana ha dut a terme una campanya  de caràcter pedagògic, informant els usuaris d’aquests vehicles per on tenien permès circular, de quina manera ho havien de fer per garantir la seva pròpia seguretat i la de la resta de persones i vehicles, i dels sistemes de protecció adequats que han de portar.

Des del mes de gener de 2020, ja s’ha passat a sancionar aquells usuaris de VMP que contravinguin la nova normativa. És més, en cada cas la intenció és aplicar el major grau de sanció que la infracció o infraccions suposi, ja que aquestes són acumulables.

D’aquesta manera, entre l’1 de gener i el 23 de febrer ja s’han interposat 74 denúncies relacionades amb patinets i altres VMP. En aquest mateix període, es té constància de 6 accidents, dins d’un total de 46 serveis amb patinets o bicicletes implicats.

Les denúncies realitzades durant 2020 corresponen, majoritàriament, a patinets o vehicles similars que circulaven per sobre la vorera de forma inadequada. En xifres similars hi ha els casos en què se sanciona que dues persones vagin en un sol vehicle, o circular amb els auriculars posats, conducta expressament prohibida per la DGT.

Altres denúncies, amb menys incidència, han estat referides a circular sense llums, sense casc, creuar un semàfor en vermell, circular amb un telèfon mòbil, en sentit contrari, amb una velocitat inadequada o no respectar la prioritat.

Revisió de la regulació actual
Actualment, la legislació només exigeix l’autorització administrativa i l’assegurança per poder circular als vehicles de motor, cosa que no afecta els VMP. Però sí que les administracions locals poden posar exigències tècniques o d’altra naturalesa en les vies de la seva competència. Ara bé, l’augment de l’ús d’aquest tipus de vehicles fa necessari, des de la perspectiva de l’Ajuntament de Cornellà, revisar la regulació en benefici de la seguretat vial i col•lectiva, per aquest motiu demanarà al Ministeri d’Interior i a la DGT que reglamentin l’ús i la circulació dels Vehicles de Mobilitat Personal.

Cornellà de Llobregat, 24 de febrer de 2020
Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Departament de Premsa i Comunicació
Tlf: 93.377.02.12 / Fax: 93.377.88.00