L’Ajuntament de Cornellà i la Generalitat signen el pacte de salut de la ciutat

L’Ajuntament de Cornellà i la Generalitat signen el pacte de salut de la ciutat

L’Ajuntament de Cornellà i el Departament de Salut de la Generalitat han signat un conveni que contempla la millora dels equipaments i serveis sanitaris amb un total de 18 actuacions previstes en el període 2008-2013.

L'acord ha estat signat aquest matí per l'alcalde de Cornellà, Antonio Balmón, i la consellera de Salut de la Generalitat, Marina Geli. Aquest "Pacte per la Salut" contempla el compromís per ambdues parts de treballar conjuntament per optimitzar la qualitat dels serveis i de l’atenció sanitària prestada a la ciutat mitjançant la materialització d’un programa d’actuacions per al període 2008-2013. Es tracta, en definitiva, d’un document d’interessos comuns per millorar l’assistència sanitària de Cornellà des de la proximitat i la integració de serveis.

Entre les actuacions previstes en l’àmbit d’equipaments destaca la ubicació, de forma immediata, del nou centre ASSIR (Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva) al carrer Mossèn Jaume Solé, remodelat recentment amb una inversió de 700.000 euros avançats per l’Ajuntament i que properament aportarà la Generalitat. Aquest centre inclourà també l’àrea de serveis socials de Gavarra-Pedró.

També està previst l’ampliació del Centre d’urgències d’atenció primària (CUAP) de Sant Ildefons, el primer que es va crear a Catalunya l’any 2005 amb una inversió de 2,5 milions d’euros, i que rep una mitjana de 150 visites diàries.

Entre les actuacions previstes també destaca la millora i ampliació del consultori local d’Almeda, i la reforma del CAP Cornellà-Bellatera. A més, està previst que els quatre centres de salut disposin de punts d’atenció especial com el que hi ha actualment a Fontsanta-Fatjó.

D’altra banda, en l’àmbit de serveis es preveuen millores que van des de l’adequació de plantilles, la implementació de serveis de cirurgia menor, remodelació del servei d’atenció pediàtrica, millorar els circuits de diagnòstic de càncer de bufeta i pròstata, o el desenvolupament d’un programa preventiu sobre el càncer de colon i recte a partir de 2009 a persones entre 50 i 60 anys, entre d’altres. Cornellà serà la segona ciutat de Catalunya en posar en marxa aquest servei.

Cornellà de Llobregat, 9 d’octubre de 2008

Millores i nous equipaments

CENTRE O SERVEI

OBSERVACIONS

Centre ASSIR

Remodelació del centre, equipament i unificació de serveis, previst per finals de l’any 2008.

Consultori local Almeda

Descripció del pla funcional i redacció del projecte d’ampliació del centre

Centre d’urgències d’atenció primària (CUAP) i Servei de Diagnòstic per la Imatge

Descripció pla funcional, redacció del projecte i inici obres d’un nou centre en el barri de la Gavarra.

CAP Cornellà (Gavarra)

Projecte d’obres de remodelació del CAP amb l’alliberament d’espais de radiodiagnòstic.

CAP Martí Julià

Adequació dels espais en previsió del creixement potencial de la població per l’ampliació del sector Ribera Salinas

CAP Sant Ildefons

Projecte d’obres de remodelació del CAP amb l’alliberament d’espais del CUAP.

 Millores assistencials

SERVEI

OBSERVACIONS

Atenció primària

Adequació de les plantilles als increments de la població.

Atenció primària

Potenciar el control de l’anticoagulació oral als CAP.

Atenció primària

Implantació de la cirurgia menor.

Atenció primària

Analitzar nou model d’atenció a l’edat pediàtrica amb sistema d’equips compartits: Martí Julià, Jaume Soler.

Coordinació atenció primària – atenció especialitzada

Potenciar el programa de Pre-alt en adults i implantar el Pre-alt en nens

Coordinació atenció primària – atenció especialitzada

Millorar els circuits de diagnòstic ràpid del càncer establerts i implantar el circuit ràpid del càncer de bufeta i pròstata.

Coordinació atenció primària – atenció especialitzada

Consensuar les guies de pràctica i terapèutiques entre atenció primària i atenció especialitzada.

Salut mental

Completar les línies definides en el Pla Director de Salut Mental i Addicions de Catalunya i implanta el programa de suport de salut mental a l’atenció primària.

Urgències

Desenvolupar el programa d’atenció urgent domiciliària en salut mental.

Urgències

Treballar un sistema comú de triatge per a les urgències entre atenció primària i els hospitals.

Urgències

Establir el fluxos, circuits i canals d’accés adients entre el CUAP i els serveis d’urgències dels hospitals de referència.

Cribratge poblacional

Desenvolupar el cribratge poblacional del càncer de colon i recte a la població diana de la ciutat.

   

Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Departament de Premsa i Comunicació
Tlf: 93.377.02.12 / Fax: 93.377.88.00

Tornar