L’Ajuntament de Cornellà aprova uns pressupostos de 139 milions d’euros per a 2009, un 7% més que en l’exercici anterior

L’Ajuntament de Cornellà aprova uns pressupostos de 139 milions d’euros per a 2009, un 7% més que en l’exercici anterior

Es tracta d’uns pressupostos equilibrats i compromesos socialment on augmentarà prop d’un 18% la despesa en serveis socials i un 38,20% en educació. La inversió directa serà de 8,57 milions d’euros, un 11% més que durant l’exercici anterior.

El ple d’octubre també ha aprovat les ordenances fiscals per a 2009, que preveuen la congelació de les taxes vinculades a l’activitat econòmica i un creixement del 5% de mitjana en la resta de tributs

El Ple municipal d'octubre va aprovar amb el vot favorable dels grups municipals PSC, CIU i EUiA, i els vots en contra de ERC, ICV-EPM i PP, els pressupostos corresponents a 2009.

La xifra total pressupostària arriba a els 139 milions d'euros en 2009, un 7% més que en l'exercici anterior, incloent les empreses i organismes autònoms de l'Ajuntament (el pressupost corrent del consistori és de 69 milions d'euros). Es tracta d'uns pressupostos equilibrats en els quals es mantindrà el ritme inversor, que creixerà al voltant del 11%. Són uns pressupostos realistes i acords amb la conjuntura econòmica actual i en un escenari que suposa una disminució dels ingressos del 0,19%, tant els generats per l'activitat econòmica local, com els provinents de l'Estat.

En aquest sentit, la línia financera aplicada durant exercicis anteriors tant en els pressupostos com a les ordenances fiscals permet disposar d'un marge de maniobra raonable per a atendre els objectius d'inversió i despeses que revertiran directament sobre els ciutadans de forma corregida i augmentada en forma de més serveis i més millores socials, incrementant la capacitat inversora.
Amb aquest plantejament, es prendran mesures per dinamitzar l’activitat econòmica i generar llocs de treball. També es promourà la contenció de la pressió fiscal amb iniciatives com ara la congelació al 2009 de les taxes i tributs relacionats amb l’activitat econòmica i preveient el mínim impacte possible sobre la ciutadania amb la possibilitat de fraccionar en quatre terminis els principals tributs.

Els principals eixos del pressupost per a 2009 se centren en les partides destinades a polítiques socials que creixen al voltant del 18% i que suposen un increment encara major en sectors com la teleasistència, els serveis d'atenció domiciliària, les ajudes a persones grans, a les persones dependents, etc., que en alguns casos pugen al 25%. A més, es destinaran 700.000 euros a un nou fons de contingència social per a poder plantar cara a despeses extraordinàries i abordar amb garanties les dificultats que la crisi econòmica pot ocasionar en famílies amb problemes.

Dintre d'aquest capítol també destaquen les partides en l'àmbit d'educació que s'incrementen més d'un 38%, a més de l'augment de les dotacions en polítiques d'igualtat i cultura. També creixen les partides destinades a la millora de l'espai públic amb un 16,67%, i la inversió en habitatge social i aparcaments a través de l'empresa municipal Emducsa.

Inversions i creixement

En 2009 s'invertiran de forma directa 8,57 milions d'euros en nous projectes de desenvolupament per a la ciutat tant en infraestructures com en equipaments.

S'impulsarà l'adequació d'instal·lacions esportives en Almeda o Fontsanta, la millora de carrers en diversos barris, o en la remodelació de tot l'entorn del Casal de Almeda, a més de la creació d'un corredor verd en la carretera d'Esplugues i la reforma de la Carretera de’l Hospitalet, entre unes altres. Així mateix, s'engegaran importants projectes destinats a les persones majors com la nova residència en l'Av. Salvador Allende que a més permetrà crear ocupació, igual que ho farà la nova biblioteca Marta Mata que obrirà les seves portes a principis de gener. Creixen també serveis com les escoles bressol amb l'obertura aquest any d'una nova en el barri del Pedró.

Aprovades les ordenances fiscals i pagament en 4 terminis

El Ple d’octubre de l’Ajuntament de Cornellà també va aprovar les ordenances fiscals per a 2009 amb els vots favorables de l’equip de govern, PSC, CiU i EuiA, l’abstenció de ERC i ICV-EPM i el vot en contra del PP.

Les ordenances regulen els tributs i les taxes que s’aplicaran el proper exercici. Aquest any, per afavorir la reactivació econòmica, no s’incrementaran les taxes ni els impostos vinculats a l’activitat econòmica com ara l'IAE (Impost d’Activitats Econòmiques), ni les llicències de construccions i obres, les llicències urbanístiques, les d’obertura d’establiments, ni la taxa d’aprofitament de mercats. La resta de tributs s’ha revisat d’acord amb el nivell de l’IPC real del mes d’agost –referència habitual en l’elaboració de les ordenances-, que indica un 5% de creixement de mitjana. Aquest increment afectarà a l’impost de vehicles de tracció mecànica i a les taxes de tinença de gossos, de guals i reserva de la via pública, la de recollida de residus comercials i mercats municipals, i serveis educatius, entre d’altres.

En el ple també es va donar llum verda a la proposta de permetre el fraccionament del pagament d’alguns tributs en quatre terminis, a més de mantenir les bonificacions per al pagament de l’IBI per a les famílies nombroses i les que compten amb menys recursos.
Respecte a l’Impost de Bens Immobles (IBI), l’Ajuntament reduirà el gravamen que aplica a l'impost del 0,587 fins el 0,550, per evitar un increment de la pressió fiscal a les famílies. D'aquesta manera s'amorteix l'augment que prescriu la Llei General de Pressupostos de l'Estat (un 2% sobre la base) i la progressiva actualització de l'impost, prevista al llarg de 10 anys, i que és obligatòria arran de la revisió del cadastre aprovada pel Govern Central l'any 2006.

Sense la correcció, l'increment mitjà podria haver ascendit al 12,5%, però amb la mesura aprovada per l’Ajuntament, el rebut de l’IBI per a cada família augmentarà una mitjana d’un 6% aproximadament.

Cornellà de Llobregat, 17 de novembre de 2008

Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Departament de Premsa i Comunicació
Tlf: 93.377.02.12 / Fax: 93.377.88.00

Tornar