Cornellà oferirà una  "Benvinguda a la Comunitat" als infants de la ciutat

Cornellà oferirà una  "Benvinguda a la Comunitat" als infants de la ciutat

L’Ajuntament de Cornellà organitzarà periòdicament un acte de “Benvinguda a la comunitat”, en virtut del qual la ciutat farà públic un reconeixement d’acollida als nens o nenes que neixin a Cornellà o hi vinguin a viure en els seus primers anys de vida.

Els únics requisits són estar empadronat a Cornellà, no tenir més de dos anys d’edat, i el consentiment del pare, mare o tutor del menor. L’acte serà totalment voluntari i gratuït, i es realitzarà al Palau de Can Mercader amb periodicitat bimensual. El presidirà l’alcalde o regidor en qui delegui, coincidint en data amb els casaments civils que se celebren regularment al mateix Palau de Can Mercader. Els actes seran col•lectius i estaran oberts a l’assistència dels familiars i amics de cada infant.

Participar en l’acte de “Benvinguda a la Comunitat” no tindrà efectes legals ni pressuposa cap privilegi o preferència del nen o nena acollit en l’accés als serveis municipals. El seu objectiu és manifestar el compromís ciutadà per vetllar, juntament amb la seva família, per la seva educació i a defensar i garantir els seus drets. Es regula per una normativa aprovada recentment pel ple de l’Ajuntament de Cornellà, i vol refermar el compromís del municipi per avançar cap a una societat més lliure, justa i democràtica, en la qual els drets de la infància gaudeixen d’una protecció diferent.

Cal recordar que el passat mes de novembre Cornellà de Llobregat va ser reconeguda per la Unicef, el Ministeri de Sanitat i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies com a “ciutat amiga de la infància” pel seu compromís en la defensa i protecció dels drets dels infants i pel foment de la seva participació en la comunitat.

 

Cornellà de Llobregat, 4 de març de 2011

Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Departament de Premsa i Comunicació
Tlf: 93.377.02.12 / Fax: 93.377.88.00