La 4a Universitat d'Estiu de les Dones aborda la presència de la dona al món de les finances, el misticisme, la seva representació al cinema i al teatre i la visibilitat en l’espai públic

La 4a Universitat d'Estiu de les Dones aborda la presència de la dona al món de les finances, el misticisme, la seva representació al cinema i al teatre i la visibilitat en l’espai públic

08.06.2011

Entre l’11 i el 15 de juliol se celebrarà al Cornellà de Llobregat la 4a Universitat d'Estiu de les Dones, organitzada conjuntament per la Universitat de Barcelona i l'Ajuntament de Cornellà. A l’igual que en edicions anteriors, el Citilab de Cornellà acollirà el conjunt d’activitats acadèmiques i culturals organitzades.

Com és habitual, el programa es composa de quatre cursos, que en aquesta ocasió són: "Cinema, teatre i dona. Mirades i representacions", coordinat per Cèlia Romea Castro; "Dones i finances", coordinat per Virginia Ferrer Cervero; "Dones i misticisme", que coordinara Trinidad Donoso Vázquez; i "Trencant esquemes: dones que es fan visibles a l’espai públic", a càrrec de Núria Pumar i Argèlia Queralt. Els cursos, que es fan als matins, s’estructuren en ponències, més dues taules rodones transversals i comuns a totes les àrees, que en aquesta ocasió es dediquen a “La prostitució avui: cap a on volem anar” i “La visió masculina davant l’evolució de les dones”. En la programació hi participen destacats professionals tant de l’administració com de l’empresa privada i d’organitzacions no governamentals.

A banda de les activitats estrictament docents, la 4a Universitat d’Estiu de les Dones s’inaugurarà el dilluns 11 de juliol amb la participació de l’actriu Mercedes Sampietro. El programa s’acompanya d’activitats complementàries, “Les tardes de la universitat”, que inclouen el recital “De Miguel a Miguel”, que Miguel Molina i Lluís de Arqué dediquen a la vida i obra del poeta Miguel Hernández, el mateix 11 de juliol a les 19 h. A més també es farà un taller i un concert dedicats al cant coral.

La participació a la Universitat d'Estiu de les Dones és oberta a tothom, no cal complir cap requisit, i ofereix una una formació complementària en matèria d’igualtat de gènere, amb cursos que poden ser reconeguts com a crèdits de lliure elecció per l’alumnat universitari.

Les inscripcions són obertes des de l’1 de juny, i el Centre d'Informació i Recursos per a les Dones (CIRD) atorga beques a les participants de Cornellà que han mostrat interès per inscriure-s'hi. La Universitat d'Estiu de les Dones està vinculada al programa Els Juliols, els cursos d'estiu de la Universitat de Barcelona.

Aquest projecte innovador ha estat la primera experiència a Catalunya de formació superior complementària en matèria d'igualtat de gènere. Fins a fer realitat aquesta iniciativa, només existien màsters i postgraus, adreçats a persones que ja disposen de titulacions superiors.

Altres informacions

Sobre la programació, horaris, matrícula i activitats complementàries:

http://www.ub.edu/estiudones/

Universitat de Barcelona: 93-402 02 02

 http://www.cornella.cat/ca/UniversitatEstiuDona.asp

Centre d'Informació i Recursos per a les Dones: 93-474 28 41


Sobre la situació i accés al Citilab Cornellà:


http://www.citilab.eu/

Cornellà de Llobregat, 8 de juny de 2011

 

 

Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Departament de Premsa i Comunicació
Tlf: 93.377.02.12 / Fax: 93.377.88.00

 

Tornar