L'Ajuntament de Cornellà crea un fons de contingència social amb l'1% del seu pressupost

L'Ajuntament de Cornellà crea un fons de contingència social amb l'1% del seu pressupost

Es retindrà l'1,7% de la despesa corrent i el 3% de les inversions amb l’objectiu de mantenir el pes de les polítiques socials.

L'Ajuntament de Cornellà ha decidit crear un fons de contingència social de 700.000€ per poder abordar les dificultats que la crisi econòmica pot implicar, tot mantenint la proposta d'actuacions ciutadanes d'aquest any. El fons, com a mesura de contenció, es crearà retenint un 1,7% de la despesa corrent prevista i el 3% de les inversions.

El pressupost per a l'any 2008, aprovat el passat mes de novembre, ascendia inicialment a 123,5 M€, incloent organismes autònoms i empreses municipals. El correcte desenvolupament del pressupost durant el primer semestre de 2008 ha permès aplicar aquesta mesura d'estalvi, desprès d’un debat rigorós, i sumar tots els esforços en una mateixa direcció: contribuir a pal·liar les conseqüències que aquesta crisi pot provocar en els sectors socials que es poden veure més afectats. Es tracta dels ciutadans i ciutadanes que malauradament patiran els efectes negatius d'incorporarse a l'atur, les noves patologies socials, les famílies que amb tota probabilitat hauran de fer front a l'encariment de les hipoteques, i es ressentirà la seva capacitat adquisitiva, que són ara per ara situacions socials que es podran produir i provocaran espais socials més febles.

La congelació d'aquest 1% del pressupost s'emmarca en un context de prudència per part de l'equip de govern municipal, que considerem imprescindible davant una situació de crisi. D’aquesta manera volem contribuir, des de l’Ajuntament, a superar les actuals dificultats econòmiques amb la màxima rapidesa possible, i recolzem les mesures que ajudin a contrarestar la caiguda de l’activitat econòmica, les mesures d’estalvi i contenció, i les mesures pal·liatives per als sectors que es poden veure més afectats impulsades des d’altres administracions.

La situació actual de desacceleració fa plantejar que per respondre els problemes reals de les persones, cal actuar de la manera més pròxima possible. Atacar la crisi implica, en primer lloc, posar-se al costat dels que més la pateixen. La inversió en política social i les despeses socials es mantindran i es crea aquest fons, que permetrà fer front a despeses extraordinàries, atenent la situació de les famílies en un moment d'encariment general del cost de la vida, al qual sempre són més sensibles les economies més dèbils.


Cornellà de Llobregat, 17 de juliol de 2008

Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Departament de Premsa i Comunicació
Tlf: 93.377.02.12 / Fax: 93.377.88.00