Cornellà de Llobregat registra 512 sancions contra patinets elèctrics i altres VMP durant el 2020

  • L'Ajuntament de Cornellà manté els controls per a vigilar l'ús dels Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) i protegir els vianants

  • El Consistori vol que els patinets i bicicletes disposin d'una llicència administrativa per a poder circular pels carrers de la ciutat

 

D'acord amb les darreres dades de la Guàrdia Urbana de Cornellà de Llobregat, en el decurs del 2020, s'han obert 512 expedients sancionadors contra Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) per l'incompliment de les ordenances de circulació relacionades amb aquests vehicles i aprovades per l'Ajuntament de la ciutat. D'aquestes sancions, la gran majoria s'han produït per circular més d’una persona en un VMP (110), per anar sense casc homologat (73) i per conducció negligent (64). També destaquen les multes per conduir amb distraccions com pot ser l’ús d’auriculars (62) o amb telèfon mòbil (50). Per circular per la vorera també s’han obert 48 expedients.

Aquests vehicles, com patinets o bicicletes elèctriques, plataformes amb rodes, ginys sense motor o cicles, són especialment sostenibles i en els darrers anys, Cornellà i altres ciutats metropolitanes han experimentat un augment de la seva presència als carrers com a forma habitual de desplaçaments unipersonals entre la ciutadania. Tot i els beneficis que els Vehicles de Mobilitat Personal aporten a les ciutats -no contaminen, eviten caravanes i no ocupen gaire espai a l'hora de ser aparcats-, poden arribar a ser perillosos per a les persones que es desplacen a peu i també per als mateixos conductors. És per aquesta raó que l’Ajuntament de Cornellà continua desenvolupant controls per a garantir el compliment de les ordenances municipals relatives a aquest tipus de vehicles. La finalitat és protegir els vianants, que poden estar en una situació de vulnerabilitat vers els mateixos.

Recordem que les normes de circulació comunes de tots els VMP són que les bicicletes i els patinets elèctrics no poden circular per les voreres, que han de respectar els sentits de circulació de cada via i que han d'estar dotats de frens, timbres, llums i elements reflectors. A més, en el cas concret dels patinets, han de circular preferentment pels carrils bici, tot i que també poden circular per passejos i voreres àmplies -d'almenys 3 metres d'amplària- sempre que no superin els 10 km/h. Els menors de 16 anys no poden conduir patinets elèctrics i els patinets de menys d'un metre de llarg tenen prohibida la circulació per la calçada. A més, els conductors i conductores de patinets elèctrics estan obligats a portar casc homologat.

Una llicència administrativa perquè els VMP circulin per Cornellà

El Consistori, a través de la policia local, s'ha encarregat de difondre aquestes normes de circulació, però lluny de reduir-se les infraccions, cada any augmenta el nombre de multes sobre aquest tipus. Per aquest motiu, el Consistori es planteja alternatives per a garantir la protecció dels vianants i una d’elles és que els patinets i bicicletes disposin d'una llicència administrativa per a circular a Cornellà.

L’augment d’accidents en què hi ha patinets implicats ha conduït a estudiar aquesta proposta, per a garantir la seguretat viària i la protecció, en primer lloc dels mateixos usuaris de patinets i altres vehicles de mobilitat personal (VMP), i evidentment dels vianants i de la resta d’usuaris de la via pública.

Actualment, la legislació només exigeix l’autorització administrativa i l’assegurança per a poder circular als vehicles de motor, cosa que no afecta els VMP. Però sí que les administracions locals poden posar exigències tècniques o d’altra naturalesa en les vies de la seva competència. Ara bé, l’augment de l’ús d’aquest tipus de vehicles fa necessari, des de la perspectiva de l’Ajuntament de Cornellà, revisar la regulació en benefici de la seguretat viària i col•lectiva i per aquest motiu demanarà al Ministeri d’Interior i a la DGT que reglamentin l’ús i la circulació dels Vehicles de Mobilitat Personal.

 

Cornellà de Llobregat, 11 de novembre de 2020